Laitekoulutuksen järjestäminen

Julkaistu 26.11.2020 • Päivitetty 12.4.2024

Lääkintälaitteiden käytön osaaminen on keskeistä potilasturvallisuuden, työturvallisuuden sekä toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta. Toiminnanharjoittajan vastuulla on varmistaa, että työntekijällä on riittävä osaaminen laitteen käyttöön.

Tällä kurssilla käymme läpi terveydenhuollon henkilöstön laiteosaamisen täydennyskoulutusta toiminnanharjoittajan näkökulmasta ja sitä, mitä asioita toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomioon koulutusta järjestettäessä. Samalla esittelemme Oppiportin laitekoulutukset ja käymme läpi koulutusten pääsisällöt sekä niiden suorittamisen periaatteet (verkko-oppimismateriaali, verkkotesti ja laiteosaamisen näyttö). Kurssin jälkeen tiedät, miten voit hyödyntää laitekoulutuksia työyksikössäsi.

Tekijät

TtM, erikoissairaanhoitaja Anne Kokko toimii hoitotyön lehtorina Laureassa.

Erikoissairaanhoitaja, simulaatio-ohjaaja Sari Roos toimii Helsingin kaupungin, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla sairaalatoimintojen opetushoitajana.

YTM Maiju Pellinen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

sh YAMK, AmO Tiina Stenman toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

KM, Heini Radi, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

Aiheeseen liittyvät sisällöt

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Potilasturvallisuudesta, perehdytyksestä ja laitekoulutuksista vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset sekä muut laitekoulutuksista kiinnostuneet

Arviot

/ 168 arviota