Kirurgisen polttolaitteen käytön osaaminen kuuluu kaikille leikkausosastolla työskenteleville hoitajille ja lääkäreille.

Aineistossa kuvataan kirurgisten polttolaitteiden käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan eri merkkisiin kirurgisiin polttolaitteisiin. Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössään käytössä oleviin polttolaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin.

Laitteen käyttöön liittyvien toimintatapojen hahmottamisen kannalta on tärkeää, että käyttäjä ymmärtää sähkövirran kulun kirurgisesta polttolaitteesta potilaaseen ja päinvastoin. Tämä on tärkeää muun muassa laitteen käyttöön liittyvien vaaratilanteiden välttämiseksi.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kirurgisia polttolaitteita käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Kirurgiset polttolaitteet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta.

Tekijät

Vastuutoimittaja

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja

Kirjoittajat

Mika Kirjavainen, sairaanhoitaja AMK

Kari Tirkkonen, sairaanhoitaja. ylempi AMK, FM

Henry Suhonen, sairaanhoitaja, AMK, TtM

Reita Nyberg, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri

Mia Leino, sairaanhoitaja