Tietokanta

Kustannus Oy Duodecim (jäljempänä "Duodecim") julkaisee Oppiportti-palvelua (jäljempänä "Oppiportti") Internetissä osoitteessa www.oppiportti.fi, jossa se on käyttöoikeuden ostaneiden käytössä (jäljempänä "Käyttäjä").

Näillä käyttöehdoilla sovitaan Oppiportin käytöstä Duodecimin ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäessään Oppiporttia Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeus

Oppiportti on maksullinen palvelu. Käyttäjä ei saa muita oikeuksia Oppiporttiin kuin näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnetään.

Kaikki oikeudet Oppiporttiin ja sen sisältöön, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Duodecimille tai aineiston kirjoittajille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Oppiporttia tai sen sisältöjä pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Oppiporttia. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää Oppiporttia tai sen sisältöjä tai saattaa Oppiporttia muuten yleisön saataviin millään tavalla. Oppiportin oppimateriaalit ovat tekijänoikeuden suojaamia teoksia, joita ei saa ilman lupaa syöttää tekoälysovelluksille.

Oppiportin käyttöoikeus on organisaatiokohtainen ja käyttöoikeus on vain niillä, joille Duodecim on antanut käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Organisaatiokohtainen käyttöoikeuden tunnistus perustuu IP-tunnistukseen. Käyttöoikeuden hankkineen organisaation työntekijöillä on oikeus luoda palveluluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty.

Mitä edellä on sanottu Oppiportista, koskee myös määrällisesti olennaista osaa palvelun sisällöistä. Käyttäjällä on oikeus ottaa yksittäisiä tietoja Oppiportista itselleen. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Oppiportin osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Oppiportista.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Oppiporttia näiden käyttöehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Duodecimille aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Oppiportin käytöstä.

Duodecimin oikeudet ja velvollisuudet

Duodecimin oikeudet ja velvollisuudet Duodecim ei vastaa Oppiportin sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Duodecim ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Oppiportin sisällön virheellisyydestä.

Duodecim ei vastaa Oppiportin saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon toimintakatkoksista.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Jatkamalla Oppiportin käyttöä Käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.