Kaikissa EKG-harjoituksissa on näkyvissä EKG-käyrät sekä harppi- ja viivaintyökalut.

Voit liikuttaa viivainta ja EKG-käyriä klikkaamalla ja vetämällä. Harppia liikutetaan napsauttamalla ja siirtämällä sen nuppia. Harpin jännettä voi muuttaa napsauttamalla jompaan kumpaan harpin jalan kärjistä ja vetämällä oikealle tai vasemmalle. Harpin piikeistä ulospäin on napit, joita napsauttamalla harppia voi pyöräytää 180 astetta haluttuun suuntaan.