Oppiportin aineistoista on lupa ottaa lainauksia hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava. Yksittäisiä lauseita, taulukoita tms. ei saa irrottaa asiayhteydestään.

Taulukkoa tai kuviota lainattaessa tulee niiden näkyä kokonaisuudessaan, niitä ei saa rajata tai muutoin käsitellä, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen yhteydessä.

Artikkeleista tehtyjä tiivistelmiä koskevat samat lähdeviitesäännöt.

Mikäli artikkeli halutaan julkaista kokonaisuudessaan, julkaiseminen edellyttää lupaa ja käyttöehdoista sopimista Kustannus Oy Duodecimin kanssa.

Aineisto on vapaasti käytettävissä opetuksessa, mutta sisältöä ei saa muokata ja lähde on mainittava.

Oppikirja-aineistojen osalta lähde ilmoitetaan seuraavan esimerkin mukaisesti:

Joensuu H, Roberts PJ, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, Kouri M, Teppo L (toim.). Syöpätaudit [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013 (luettu XX.XX.20XX). Saatavilla Internetissä (vaatii käyttäjätunnuksen): www.oppiportti.fi/op/tunnus. Viitteen loppuun lisättävä artikkelin tunnus löytyy artikkelin lopusta ja on muotoa syt00001. Huomioithan, että kuvalla saattaa olla eri tunnus kuin artikkelilla, johon se liittyy.

Muiden verkkokoulutusaineistojen osalta lähde ilmoitetaan seuraavan esimerkin mukaisesti:

Nikus K, Mäkijärvi M, Parikka H, Raatikainen P (toim.). EKG ja iskemia [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2015 (luettu XX.XX.20XX). Saatavilla Internetissä (vaatii käyttäjätunnuksen): www.oppiportti.fi/op/tunnus.Viitteen loppuun lisättävä artikkelin tunnus löytyy verkkoaineiston esittelysivun lopusta ja on muotoa dvk00001.

Katso myös Oppiportin käyttöehdot.