Lääkesumutinta käyttäessä, ja etenkin potilasta kotikäyttöön ohjatessa, on syytä tuntea hyvin laitteen oikea käyttö sekä olennaiset asiat sen huollosta ja toimintaperiaatteesta. Tämä koulutus antaa sinulle tarvitsemasi tiedot ja taidot!

Lääkesumuttimia käytetään laajasti terveydenhuollossa, niin hoitolaitoksissa, kotihoidossa kuin ensihoidossa. Laitteita on monenlaisia, mutta toimintaperiaatteiltaan ne ovat hyvin samanlaisia. Potilaiden ohjaamisen ja hoidon näkökulmasta laitteen toiminnan tunteminen parantaa potilasturvallisuutta ja hoitoon sitoutumista.

Tekijät

Lääkesumuttimet -koulutus on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa laitekoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet HUS:n, OYS:n ja Duodecimin asiantuntijat.