Lääkehoito on keskeinen osa hoitotyötä. Turvallinen lääkehoito edellyttää osaamista ja sen toteuttamiseen on olemassa helppoja sekä käytännönläheisiä työkaluja.

Sisältö

Tiedätkö, miten voit hoitajana vaikuttaa turvallisen lääkehoidon toteutumiseen arjen työssäsi? Tämän koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi lääkehoitoprosessin eri vaiheista ja niiden vaaranpaikoista. Koulutus valottaa myös, kuinka lääkitysturvallisuus linkittyy asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä miten vaaratapahtumista voidaan oppia työyksikön turvallisuuskulttuuria parantaen.

Webinaarissa päivität tietojasi ja saat käytännönläheisiä vinkkejä sekä työkaluja turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen jo seuraavasta työvuorostasi alkaen.

Webinaari soveltuu erityisesti lääkehoitoa toteuttaville hoitajille sekä alan opiskelijoille ja opettajille.

Oppimistavoitteet

  • Ymmärrät miten voit omalla toiminnallasi varmistaa turvallisen lääkehoidon toteutumisen.
  • Tunnistat turvallisen lääkehoitoprosessin eri vaiheet.
  • Tiedät suuren riskin lääkkeet.
  • Osaat käyttää turvallisen lääkehoidon työkaluja omassa työssäsi.

Ohjelma 28.5.2024

Aika Ohjelma
Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin!
Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Turvallinen lääkehoito osana potilas- ja asiakasturvallisuutta
Marianne Kuusisto
Klo 14.30 Lääkehoitoprosessin 10 oikein
Tiia Saastamoinen
Klo 14.55 Vaaratapahtumista oppiminen ja turvallisuuskulttuuri
Marianne Kuusisto
Klo 15.20 Vinkkejä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen
Tiia Saastamoinen
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat
Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

Marianne Kuusisto, farmaseutti, FM, väitöskirjatutkija, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Tiia Saastamoinen, TtT, hoitotyön lehtori ja tutkintovastaava, Metropolia ammattikorkeakoulu.

Petra Kupari, sairaanhoitaja YAMK, Oppiportin webinaarien tuotepäällikkö sekä tämän webinaarin puheenjohtaja.