Duodecim lääketietokanta tarjoaa kattavan ja monipuolisen lääketiedon terveydenhuollon ammattilaisille. Sieltä löydät  lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja käyttöön tarvittavan tiedon, myös potilaiden tarpeisiin. Kurssilla perehdytään Duodecim lääketietokantaan potilastapauksen avulla.

Duodecim lääketietokannan käytön perusteiden osaaminen mahdollistaa ammattilaisen monipuolisen lääketiedon hyödyntämisen nopeuttaen päivittäistä työtä. Lääketietokanta tarjoaa kattavan tiedon yhdestä paikasta, mahdollistaa turvallisemman lääkehoidon potilaille ja antaa ammattilaisille varmuutta työhön.

Tekijät

Kristiina Airola, asiantuntijalääkäri, Terveysportin lääketietokannat

Marja Forsell, toimituspäällikkö, Terveysportin lääketietokannat

Minna Huuhtanen, verkkokoulutusasiantuntija, Kustannus Oy Duodecim