Onko lääkityksestä aiheutunut yhteisvaikutus johtanut joskus potilaasi lääkkeen vaihtamiseen? Tai onko yllättävä haittavaikutus tai huono teho paljastunutkin interaktioksi?

Lääkkeiden yhteisvaikutukset -kurssilla käsitellään lääkkeiden yhteisvaikutusten perusperiaatteita sekä tärkeimpien yhteisvaikutusten mekanismeja ja seurauksia. Koulutuksessa käsitellään farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia sekä lyhyesti farmakogenetiikkaa.

Yhteisvaikutusten perusmekanismien muistaminen auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa yhteisvaikutukset voivat muuttaa vastetta lääkehoitoon. On hyvä muistaa, että lääkehoidossa voidaan myös käyttää hyväksi lääkkeiden hyödyllisiä yhteisvaikutuksia.

Joskus joudutaan käyttämään lääkeyhdistelmiä, joihin liittyy haitallisia yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutusten tunnistaminen ja tunteminen on perusta hyötyjen ja haittojen punnitsemiselle silloin, kun tällaisten lääkkeiden yhteiskäyttö on tarpeellista.

Tekijät

FM Marja Forsell

LKT Pirkko Paakkari

LT, ihotautien erikoislääkäri Kristiina Airola

LT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Katriina Tarkiainen