Mitä asioita hoitajan tulee osata ja selvittää turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon varmistamiseksi kotihoidossa tai hoivakodissa?

Kurssilla pureudut monilääkityksen haasteisiin ja opit toimimaan omassa roolissasi oikein. Perehdyt aiheeseen myös potilastapauksen kautta. Tutustut iäkkään, monilääkityn potilaan lääkehoidon tilanteeseen, kun potilas on juuri kotiutunut sairaalasta. Mitä huomioita hoitaja tekee lääkityslistasta? Kurssilla pureudut monilääkityksen haasteisiin ja opit toimimaan omassa roolissasi oikein.

Kurssin suoritettuasi:

  • Ymmärrät iäkkäiden monilääkityksen erilaisia haasteita, haittoja ja riskejä.
  • Tiedät, millaisia lääkitysturvallisuutta heikentäviä tekijöitä liittyy lääkitystietojen siirtymiseen eri terveydenhuollon yksiköiden välillä.
  • Ymmärrät monilääkitykseen johtavia syitä.
  • Oivallat oman roolisi iäkkään turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamisessa ja seurannassa.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu kymmenestä verkkokurssista. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä Lääketietokeskus Oy:n kanssa.

Tekijät

Kurssin asiantuntijoina ovat toimineet kehitysproviisori Anne Halmetoja ja farmasian tohtori Niina Laine. Molemmilla on lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA).

Kurssin on tuottanut Pharmaca Health Intelligence Oy (ent. Lääketietokeskus Oy).