Etenkin kotihoidossa hoitajalla on keskeinen rooli turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisyssä

Käytännönläheisellä verkkokurssilla perehdytään lääkehoidon erityispiirteisiin ja haasteisiin kotihoidossa. Kurssi sisältää aktivoivia tehtäviä mm. potilastapauksista sekä lyhyitä opetusvideoita.

Verkkokurssilla

• Perehdyt lääkehoidon erityispiirteisiin ja lääkitysturvallisuustekijöihin kotihoidossa.

• Opit tunnistamaan asiakkaan kotona tapahtuvan lääkehoidon ongelmakohdat käytännönläheisten tapausesimerkkien ja lyhyiden opetusvideoiden avulla.

• Ymmärrät roolisi turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamisessa ja seurannassa.

Verkkokurssi on suunnattu erityisesti kotihoidossa toimiville perus- ja lähihoitajille. Sen voivat suorittaa myös esimerkiksi kotiavustajat ja muut hoitotyön ammattilaiset, jotka toteuttavat lääkehoitoa asiakkaan kotona.

Tekijät

Kliinisen farmasian maisteri, farmaseutti Niina Laine

Kehitysproviisori Anne Halmetoja

Molemmilla asiantuntijoilla on lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA).

Kurssin on tuottanut Pharmaca Health Intelligence Oy (ent. Lääketietokeskus Oy).