Tiedätkö, miten toimit lääkehaitan sattuessa?

Verkkokurssilla opit tunnistamaan yleisimmät lääkkeiden haittavaikutustilanteet potilastapausesimerkkien kautta ja opit tekemään haittavaikutusilmoituksen. Kurssi sisältää monipuolisia testejä ja pohdintatehtäviä.

Haittavaikutusepäilyjen ilmoittamisesta hyötyvät sekä potilaat että terveydenhuollon ammattilaiset:

• Ilmoittamalla haittavaikutusepäilyt autat kerryttämään ajantasaista turvallisuustietoa lääkevalmisteista.

• Potilasturvallisuus lisääntyy, kun oikea lääke osataan ohjata oikealle potilasryhmälle oikealla annoksella.

• Myyntiluvan haltijat pystyvät antamaan ajankohtaista tietoa lääkkeen käytöstä ja turvallisuudesta terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Kurssi sopii kaikille lääkealan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka osallistuvat asiakkaan tai potilaan lääkehoitoon.

Tekijät

Asiantuntijoina ovat toimineet Biocodex Oy:n Farmaseuttisten palveluiden lääketurva-asiantuntija Kaisu Ritamäki ja lääketurvapäällikkö Susanna Heinonen.

Kurssin on tuottanut Pharmaca Health Intelligence Oy (ent. Lääketietokeskus Oy).