IV-antibioottihoitoa toteutettaessa hoitajan pitää tuntea annostelemansa antibiootit, niiden halutut vaikutukset ja haittavaikutukset.

Kurssilla perehdyt yleisimpiin suonensisäisiin eli IV-lääkehoitoihin kotisairaanhoidossa. Opit perusperiaatteita infektioiden ja niihin liittyvän IV-antibioottihoiton toteuttamisesta ja seurannasta. Kurssi on suunnattu erityisesti suonensisäistä antibioottihoitoa toteuttaville kotisairaanhoitajille.

Kurssin suoritettuasi:

  • Ymmärrät IV-antibioottihoidon perusperiaatteet kotisairaanhoidossa.
  • Tunnet yleisimmät IV-antibiootit kotisairaanhoidossa.
  • Tiedät, kuinka IV-antibioottihoitoa seurataan.
  • Tunnet IV-antibioottihoidon mahdolliset vaara- ja haittatilanteet.
  • Osaat kertoa potilaalle hänen roolistaan antibioottihoidon toteuttamisessa.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu kymmenestä verkkokurssista. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä Lääketietokeskus Oy:n kanssa.

Tekijät

Kurssin asiantuntijoina ovat toimineet kehitysproviisori Anne Halmetoja, farmasian tohtori Niina Laine ja kätilö, TtM Titta Vilanti.

Kurssin on tuottanut Lääketietokeskus Oy.