Hyvin toteutettu lääkehoito parantaa ja lievittää oireita, ylläpitää potilaan työ- ja toimintakykyä ja pidentää elämää. Hoitotavoitteen saavuttaminen edellyttää lääkkeiden vaikutusten tuntemista, lääkehoidon tarpeen huolellista arviointia, jatkuvaa potilasohjausta sekä lääkärin tai hoitajan ja potilaan kiinteää yhteistyötä.

Lääkärin pitää ymmärtää lääkeaineiden vaikutukset ja vaiheet elimistössä, jotta hän voi järkevällä tavalla yhdistää tiedot sairauden etiologiasta, mekanismeista ja oireista lääkeaineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin sekä ottaa huomioon kunkin potilaan yksilölliset ominaisuudet. Lääkehoidon vaikuttavuus riippuu suuresti yksittäisen potilaan sitoutumisesta hoitoon. Potilaan tulee ymmärtää, mitä lääkehoitoa hänelle annetaan ja miksi. Välttämättömän tiedon ymmärtämisen varmistamisessa ammattilainen on avainasemassa.

Lääkehoito-koulutuskokonaisuudessa käydään läpi iäkkäiden potilaiden lääkehoidon erityispiirteitä, lääke- ja lääkitysturvallisuutta sekä lääkkeiden väärin- ja liikakäyttöön liittyviä ongelmia havainnollisten verkkokurssien avulla.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Vanhusten lääkehoito (Verkkokurssi)
  • Lääkkeiden liikakäyttö (Verkkokurssi)
  • Turvallinen lääkehoito (Verkkokurssi)
  • Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia (Oppikirja)
  • Lääkkeiden yhteisvaikutukset (Verkkokurssi)