Tunnetko injektioiden eri antotavat? Osaatko toimia aseptisesti injektioita käyttökuntoon saatettaessa ja injektioita annettaessa? Tunnetko injektiopaikkojen anatomian? 

Kurssilla perehdytään lääkkeen antamiseen injektioina: ihonsisäiseen, ihonalaiseen, lihaksensisäiseen, laskimonsisäiseen ja nivelensisäiseen antotapaan. Tavoitteena on oppia erityyppisten injektioiden oikea tekniikka, anatomia ja aseptiikka huomioiden. Lisäksi opitaan eri injektioiden edut ja haitat. Eri tekniikoita havainnollistetaan kuvilla, videoilla ja animaatioilla.

Tekijät

LT, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti Leila Niemi-Murola, toimii kliinisenä opettajana Helsingin yliopistossa ja erikoislääkärinä HUS:ssa.

TtM, TtT-opiskelija, SH (AMK) Tiia Saastamoinen, toimii lehtorina ja tutkijaopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

THM, esh, Liisa Lukkari, toimii lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

sh YAMK, AmO Tiina Stenman toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

KM, Heini Radi toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.