Tiedätkö miten akuutti ja krooninen kipu eroavat luonteeltaan ja hoidoltaan? Osaatko suunnitella lääkehoidon ottaen huomioon erilaiset kipumekanismit? Kivun on todettu liittyvän Suomessa noin 40 %:iin terveyskeskuslääkärillä käynneistä.

Kurssilla käydään läpi erilaiset kiputilanteet ja niiden hoitoperiaatteet. Erilaiset kipumekanismit vaikuttavat lääkehoidon suunnitteluun. Myös lääkkeettömät hoitokeinot tulisi muistaa kivun hoidossa. Kurssilla kerrataan myös opioidien käytön periaatteita.

Tekijät

LT Tarja Heiskanen toimii anestesiaerikoislääkärinä HYKS Kipuklinikalla.

LL Sirpa Lamminen toimii anestesiaerikoislääkärinä HYKS Peijaksen sairaalassa.

LL Päivi Nieminen toimii anestesiaerikoislääkärinä Jorvin sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.