Kivun hoito Suomessa vaihtelee parhaasta kansainvälisestä tasosta olemattomaan. Kipu-teoksen tärkein tavoite on kipupotilaan ymmärtäminen biopsykososiaalisena kokonaisuutena sekä kiputilan näyttöön perustuva diagnostiikka ja hoito.

Kipu tarjoaa kattavan yleisnäkemyksen kivun patofysiologiasta ja mekanismeista sekä kivusta tutkimuksen kohteena ja osana ympäröivää kulttuuria ja yhteiskuntaa. Uudistetussa teoksessa valotetaan, miten kivusta tulee krooninen, minkälaisia riskitekijöitä siihen liittyy, miten niitä voidaan ennakoida ja estää sekä miten hoitaa moninaisia kroonisen kivun seurannaisilmiöitä.

Kivun hoito Suomessa vaihtelee parhaasta kansainvälisestä tasosta olemattomaan. Kipu-teoksen tärkein tavoite on kipupotilaan ymmärtäminen biopsykososiaalisena kokonaisuutena sekä kiputilan näyttöön perustuva diagnostiikka ja hoito. Kipupotilaan hoidon räätälöinti edellyttää potilaan yksilöllisten ominaisuuksien, perimän ja ympäristön ymmärtämistä. Sama hoito ei tehoa jokaiseen potilaaseen. Tulossa olevassa ICD- 11-diagnoosiluokitusjärjestelmässä kipu huomioidaan aiempaa vahvemmin, mikä avaa entistä paremmat mahdollisuudet dokumentoida kivun osuutta erilaisten sairauksien merkittävänä liitännäisoireena ja joissakin tapauksissa itsenäisenä sairautena.

Teoksen rakenne on kokonaan uudistunut. Täysin uusina lukuina ovat mukana artikkelit yliliikkuvista nivelistä ja kivusta, HIV-potilaan kivun hoidosta, kivunhoidon palvelujärjestelmästä ja lasten päänsärystä.

Kipu on suunnattu lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Myös muut terveydenhuollon ammattilaiset ja kivusta kiinnostuneet voivat ammentaa siitä uutta tietoa kivun fysiologiasta, psykologiasta, diagnostiikasta, hoitomuodoista sekä koulutukseen ja muuhun toimintaan liittyvistä järjestelmistä.

Toimittajat

Kalso Eija LKT, prof.

Haanpää Maija LT, dos.

Hamunen Katri LT, dos.

Kontinen Vesa LT, dos.

Vainio Anneli LKT

Kirjoittajat

Aho Heli VTM

Apponen Eevi sosiaalityöntekijä

Arokoski Jari LT, prof.

Elomaa Minna PsL, terveyspsykologian erikoispsykologi

Forssell Heli HLT, dos.

Granström Veikko LL

Haanpää Maija LT, dos.

Hamunen Katri LT, dos.

Hannonen Pekka LKT, prof.

Heiskanen Tarja LT

Hiller Arja LKT, dos.

Hämäläinen Mirja LT

Jääskeläinen Satu LT, prof.

Kalso Eija LKT, prof.

Karlsson Hasse LT, prof.

Kontinen Vesa LT, dos.

Krüger Liisamari LT

Leskinen Markku J. LT

Mikkelsson Marja LT, dos.

Paavonen Jorma LKT, F.A.C.O.G., prof. emeritus

Pere Anna-Kaisa LT

Pohjolainen Timo LKT, dos.

Pouttu Jukka LKT

Ruuskanen Helena LL

Sarvela Johanna LT

Sipilä Reetta PsT

Sutinen Jussi LT, dos.

Teerijoki-Oksa Tuija HLT

Vainio Anneli LKT

Vanhatalo Sampsa LT, prof.

Viheriälä Liisa LL