Fysiatriassa keskitytään erityisesti ihmisen toimintakykyyn. Erikoisalan keskeisenä tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus tavalla, joka huomioi potilaan elämäntilanteen kokonaisuutena.

Fysiatrian sisältö on päivitetty viimeisimmän tutkimustiedon ja Käypä hoito -suositusten perusteella. Keskeistä sisältöä ovat mm. toiminnallinen anatomia, elinkohtainen ja kineettisten toimintaketjujen kliininen tutkiminen, sairauksien ja oireyhtymien diagnostiset kriteerit sekä toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen perusteet. Alan aktiivinen tieteellinen tutkimustyö on tuonut runsaasti uusia menetelmiä erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien toimintakyvyn arviointiin, hoitoon ja kuntoutukseen.

Fysiatria-teosta käytetään kaikissa maamme lääketieteellisissä tiedekunnissa peruskoulutuksen fysiatrian oppiaineen ensisijaisena oppikirjana. Lisäksi se on hyvä lähdeteos fysiatriaan erikoistuville lääkäreille ja erikoislääkäreille. Teos sopii myös hakuteokseksi yleislääkäreille ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä muiden ammattiryhmien opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä fysiatrian tarjoamiin keinoihin auttaa potilasta.

Toimittajat

Jari Arokoski Itä-Suomen yliopiston fysiatrian kliininen opettaja ja KYS:n fysiatrian klinikan erikoislääkäri. LL 1990, LT 1996. Fysiatrian erikoislääkäri 1998, fysiatrian dosentti 2001. Kivunhoitolääketieteen (2001), kuntoutuksen (2002), vakuutuslääketieteen (2007) ja lääkärikouluttajan (2008) erityispätevyydet. Kelan asiantuntijalääkäri vuodesta 2001 ja Potilasvahinkolautakunnan asiantuntija 2012 alkaen. Julkaisuja nivelrustosta, kuntoutuksesta ja nivelrikon kliinisistä tutkimusmenetelmistä ja hoidosta.

Marja Mikkelsson Päijät-Hämeen keskussairaalan kuntoutustutkimusyksikön ylilääkäri ja kuntoutuskeskuksen tulosalueen johtaja vuodesta 2007. Tampereen yliopiston ma. kuntoutuksen professori (erit. TULE-sairaudet) vuodesta 2013. LL 1985, LT 1999. Fysiatrian erikoislääkäri 1994, fysiatrian dosentti Turun yliopistossa 2005. Kivunhoidon (2001) ja kuntoutuksen (2004) erityispätevyydet. Julkaisuja mm. lasten ja nuorten kivun esiintymisestä, ennusteesta ja riskitekijöistä, fibromyalgiasta ja kylmähoidosta.

Timo Pohjolainen Helsinki Hospitalin erikoislääkäri vuodesta 2014. LL 1980, fysiatrian erikoislääkäri 1986, LKT 1991, eurofysiatrin tutkinto 1994 ja fysiatrian dosentti Helsingin yliopistossa 2001. Kivunhoitolääketieteen (2001), kuntoutuksen (2001) erityispätevyydet. Potilasvakuutuskeskuksen lääketieteellinen asiantuntija vuodesta 1998, Liikennevahinkolautakunnan pysyvä asiantuntija vuodesta 2000, Valviran (aik. Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus) asiantuntija vuodesta 2004 ja Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen 2007 alkaen. Julkaisuja kliinisestä fysiatriasta, tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloista, toimintakyvystä, kuntoutuksesta ja apuvälineistä.

Eira Viikari-Juntura Tutkimusprofessori Työterveyslaitoksessa vuodesta 2005. LL 1975, LKT 1988, fysikaalisen lääketieteen ja kuntoutuksen dosentti 1994 Helsingin yliopistossa. Fysiatrian erikoislääkäri vuonna 1982. Kuntoutuslääketieteen professori Göteborgin yliopistossa ja Sahlgrenskan sairaalan ylilääkäri 2001–2004. Vieraileva professori University of Seattle, USA 1999–2000. Scandinavian Journal of Work Environment & Health lehden apulaispäätoimittaja vuodesta 2000. Suomalaisen selkätutkimusseuran varapuheenjohtaja 2012–2013. Ruotsin Vetenskapsrådetin ”Medicin och hälsa” -kansainvälisen arviointiryhmän jäsen vuodesta 2011. Ruotsin terveyden, työelämän ja hyvinvoinnin (Forte) rahoittamien huippututkimusyksiköiden kansainvälisen arviointiryhmän jäsen v. 2009, 2011, puheenjohtaja v. 2014. Kanadan Institute for Work & Health’in tieteellisen neuvottelukunnan jäsen 2010–2015. Julkaisuja tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöistä ja ehkäisystä sekä työhön paluun edistämisestä kansansairauksissa.

Kirjoittajat

 • Eija Ahoniemi, LL
 • Olavi Airaksinen, LKT, dosentti
 • Jari Arokoski, LT, dosentti
 • Ilona Autti-Rämö, LKT, dosentti
 • Sirpa Baumann
 • Maija Haanpää, LT, dosentti
 • Jenny Harmsen, FM
 • Ari Heinonen, LitT. professori
 • Markku Heliövaara, LKT, dosentti
 • Heikki Hurri, LKT, dosentti
 • Annette Kainu, LT, DI
 • Jaro Karppinen, LT, professori
 • Marja-Liisa Kauhanen, LT
 • Markku Kauppi, professori
 • Paula Kauppi, LT, dosentti, erikoislääkäri
 • Sanna Koskinen, PsT
 • Maria Kruus-Niemelä, TtM
 • Katri Laimi, dosentti
 • Vesa Lepola, LT
 • Antti Malmivaara, LKT, dosentti
 • Marja Mikkelsson, LT, professori
 • Heikki Mäenpää
 • Mika Määttänen
 • Toni Nisula
 • Tage Orenius, PsL
 • Ilkka Perttilä, LL
 • Kaisu Pitkälä, LKT, professori
 • Timo Pohjolainen, LKT, dosentti
 • Tuija Purhonen, SH
 • Kaija Puustjärvi-Sunabacka, LT, dosentti
 • Maire Rantala, LT, EMBA
 • Tarja Rantala
 • Juhani Ruutiainen, LKT, professori neurologian dosentti
 • Aija Saari, LitT
 • Riitta Saksanen, VTM
 • Tapani Salmi, LKT, dosentti
 • Mikhail Saltychev, dosentti
 • Esa-Pekka Takala, LKT, dosentti
 • Kirsi Valtonen, LT
 • Eero Waris, LT
 • Eira Viikari-Juntura, LKT, professori
 • Aarne Ylinen, LKT, dosentti
 • Jari Ylinen, dosentti