Kuntoutuminen-teoksessa tarkastellaan sitä, mitä onnistunut kuntoutumisen prosessi edellyttää yksilöltä, kuntoutuksen ammattilaisilta, sosiaali- ja terveydenhuollon muulta henkilöstöltä, kuntoutujan läheisiltä sekä kuntoutuksen järjestäjiltä.

Yksilön aktiivista osallistumista ja sitoutumista painottava kuntoutuminen on viimeisten vuosien aikana tullut vallitsevaksi. Kuntoutujan omat arvot, motivaatio, sitoutuminen ja aktiivisuus, kuntoutuksen yksilöllistäminen kunkin elämäntilanteen ja kuntoutumistarpeiden mukaan sekä ympäristötekijöiden huomioiminen ovat tärkeitä muutoksen mahdollisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Teoksessa kuvataan vaikuttavan kuntoutusprosessin toteutus kuntoutustarpeen tunnistamisesta omatoimiseen harjoitteluun siirtymiseen. Eri ikäryhmien – lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet – kuntoutustarpeeseen ja kuntoutumisen toteutumiseen liittyvät erityispiirteet käydään läpi. Uusia lukuja ovat näön ja kuulon kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus, päihdekuntoutus, vankien kuntoutus sekä luvut fysio-, toiminta- ja puheterapioista sekä neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Sisältö on muokattu vastaamaan niin lisääntyvää tutkimustietoa kuin arjen käytäntöjä.

Kuntoutuminen soveltuu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville ja alaa opiskeleville sekä muilla aloilla kuntoutusta toteuttaville.

Toimittajat

Ilona Autti-Rämö Palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri vuodesta 2018, sitä ennen toiminut mm. Kelan johtavana ylilääkärinä, Kelan tutkimusosaston kuntoutustutkimuksesta vastaavana tutkimuspäällikkönä, FinoHTAn ylilääkärinä, lastenneurologina HUS:ssa sekä Käypä Hoito -toimittajana. LL 1982, lastenneurologian erikoislääkäri 1993, LKT 1993, lastenneurologian dosentti 2006, Kelan tutkimusprofessori 2010. Kuntoutuksen (2002) ja hallinnon (2005) erityispätevyydet.

Anna-Liisa Salminen Tutkimusprofessori Kelan tutkimusyksikössä. Toimintaterapeutti 1978, PhD 2000, kuntoutuksen ja toimintaterapian dosentti 2012. Euroopan apuvälineyhdistyksen (AAATE) hallituksen jäsen 2003--2011. Kelan kuntoutusasian neuvottelukunnan ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry:n tieteellisen toimikunnan jäsen. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (KunFo) puheenjohtaja.

Marketta Rajavaara Valtiotieteen tohtori 2007. Hyvinvointipalvelujen osa-aikainen professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2008 alkaen. Vastaa erikoissosiaalityöntekijän koulutuksesta hyvinvointipalvelujen erikoisalalla. Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry:n tieteellisen toimikunnan jäsen, Kuntoutus-lehden toimitusneuvoston jäsen, Kelan tutkimusjulkaisujen toimituskunnan jäsen, Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (KunFo) varapuheenjohtaja ja Huoltaja-säätiön hallituksen jäsen.

Susanna Melkas Neurologisen kuntoutuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa vuodesta 2019. Neurologisesta kuntoutuksesta vastaava ylilääkäri HUS Neurokeskuksessa vuodesta 2020. Neurologian dosentti 2016, LT 2013, neurologian erikoislääkäri 2011, LL 2001. Graafikon tutkinto 1986. Kuntoutuksen ja muistisairauksien erityispätevyydet 2018. Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry:n hallituksen ja European Forum for Research in Rehabilition (EFRR) -järjestön hallituksen jäsen.

Kirjoittajat

 • Anna-Mari Aalto VTT, dos.
 • Antti Aarnisalo LT, dos.
 • Pia Andersson VTM
 • Eliina Aro MMM, ravitsemusterapeutti
 • Ilona Autti-Rämö LKT, dos., tutkimusprof.
 • Anu E. Castaneda PsT, dos.
 • Jaakko Erkkilä FT, prof.
 • Aura Falck LT, dos.
 • Sirpa Granö TtM, toimintaterapeutti
 • Paula Hakala FT, dos.
 • Jaakko Harkko VTT
 • Arto Hautala FT, fysioterapeutti, apulaisprof.
 • Sanna Hautala YTT, prof.
 • Ari Heinonen LitT, prof.
 • Erkki Heinonen PsT, apulaisprof.
 • Sinikka Hiekkala FT, dos.
 • Outi Hietala VTT
 • Marja Hietanen PsT, dos.
 • Markku Hupli LT
 • Pirkko Hurme PsM
 • Kirsi Huttula TtM, kuvataidepsykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja
 • Margareeta Häkkinen LT
 • Päivi Hämäläinen PsT, dos.
 • Tuula Hämäläinen TtM, toimintaterapeutti
 • Kristiina Härkäpää FT, prof.
 • Eija Janhunen TtM, fysioterapeutti
 • Anu Jansson FT, TtM, toimintaterapeutti
 • Ira Jeglinsky PhD, fysioterapeutti
 • Kristiina Juntunen TtM, lehtori
 • Pirjo Juvonen-Posti LT, Kun-PD
 • Ulla Jämsä TtT
 • Anna-Maija Jäppinen TtT, fysioterapeutti
 • Aila Järvikoski YTT, prof. emerita
 • Erja Kaakkuriniemi fysioterapeutti YAMK
 • Eeva-Liisa Kallio PsT
 • Anne Kanto-Ronkanen TtM, toimintaterapeutti
 • Maarit Karhula TtT, toimintaterapeutti
 • Pirkko Kari fysioterapeutti YAMK
 • Ari Kaukiainen LT, dos.
 • Jorma Kauppila KM, EO
 • Anu Kinnunen KT, fysioterapeutti
 • Ulla Knuuti VTT
 • Sanna Kohvakka VTL
 • Hilkka Korpi TtT, fysioterapeutti
 • Tarja Korpilahti-Leino PsM, psykoterapeutti
 • Sanna Koskinen PsT, dos.
 • Tarja Kukkonen FL, KM, YTM, puheterapeutti
 • Katriina Kukkonen-Harjula LKT, dos.
 • Merja Kurunsaari TtT
 • Kaisa Laine FM, puheterapeutti
 • Anne Lamminpää LT, dos.
 • Tiina Lappalainen YTM
 • Riikka Lehmus fysioterapeutti YAMK
 • Mervi Leijala-Marttila PsL, kuvataidepsykoterapeutti
 • Eila Lempiäinen OTK/MMM
 • Olavi Lindfors PsT, dos.
 • Jari Lindh YTT, dos.
 • Mauri Marttunen LT, prof. emeritus
 • Susanna Melkas LT, apulaisprof.
 • Hannele Merikoski FM, puheterapeutti, työnohjaaja
 • Marja Mikkelsson LT, prof.
 • Petriina Munck PsT
 • Anu Muuri VTT, dos.
 • Matti Mäkelä LT
 • Silja Mäki FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti
 • Mona-Lisa Möller KM
 • Nina Nevala LitT, dos.
 • Paula Nissinen YTM, sosiaalityöntekijä
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen KM, erikoissairaan­hoitaja
 • Jaana Paltamaa TtT, dos.
 • Tuija Partanen TtM, toimintaterapeutti
 • Tiina Paunio LT, prof.
 • Mika Pekkonen LKT
 • Riikka Peltonen kuntoutuksen ohjaaja AMK
 • Arja Piirainen FT, TtM, KM
 • Aila Pikkarainen KT, THM, toimintaterapeutti
 • Erja Poutiainen FT, dos.
 • Marko Punkanen FT
 • Pia Puolakka PsM
 • Satu Rahkila sosionomi AMK
 • Marketta Rajavaara VTT, prof.
 • Pekka Rapeli FT
 • Shadia Rask FT, toimintaterapeutti
 • Peppi Saikku VTT
 • Päivi Sainio TtM, fysioterapeutti
 • Anna-Liisa Salminen PhD, dos.
 • Sampo Sarvasmaa PsM, psykoterapeutti
 • Sanna Selinheimo PsT
 • Jaana Sellman FT, puheterapeutti
 • Riitta Seppänen-Järvelä VTT, dos.
 • Salla Sipari FT
 • Tuulikki Sjögren TtT, LitM, KM, dos.
 • Hanna Suhonen-Polvi LT
 • Kati Sunimento KM
 • Tiina Suomela-Markkanen LL
 • Hanna Säilä LT
 • Anna-Maria Teperi FT, dos.
 • Heikki Tikkanen LT, prof.
 • Päivi Topo VTT, dos.
 • Sonja Tuomisto TtT, erikoistutkija
 • Annamari Tuulio-Henriksson FT, tutkimusprof. emerita
 • Päivi Tynjälä KT, prof.
 • Patrik Tötterman FT
 • Outi Töytäri TtM, fysioterapeutti
 • Heli Valkeinen TtT
 • Jukka Valkonen VTT
 • Anni Vanhala YTT
 • Annamaria Wikström PsT
 • Tiina Vogt-Airaksinen VTM
 • Helena Vorma LT
 • Miika Vuori VTT, sairaanhoitaja AMK
 • Anne Ylikoski YTM, sosiaalityöntekijä
 • Hilkka Ylisassi FT