Kipsihoidon perusteet on työkirja kipsausta opiskeleville ja käsikirja terveydenhuollon ammattilaisille.

Teoksessa käsitellään vaihe vaiheelta ylä- ja alaraajan traumaattisten murtumien kipsaus eri kipsimateriaaleilla. Lisäksi esitellään muut kipsauksessa tarvittavat materiaalit. Kipsauksen vaiheet havainnollistetaan runsaalla valokuvituksella, ja yhden kipsin tekemisessä tarvittava tieto on esitetty yhdellä sivulla.

Kipsihoidon perusteet sisältää perustiedot murtuman synnystä ja paranemiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi on huomioitu murtuman paranemista ja potilaan kuntoutumista edistävän ohjauksen keskeinen sisältö sekä kipsaajan työturvallisuus ja ergonomia. Aineisto on kauttaaltaan tarkistettu ja päivitetty.

Toimittajat

Jarkko Kuisma

Juha Heikkilä

Heidi Kassara

Kirjoittajat

  • Juha Heikkilä, lääkintävahtimestari
  • Heidi Kassara, SHO, Ttm, TtL, yliopettaja
  • Jarkko Kuisma, lääkintävahtimestari