Kuvantamistutkimusten perusteltu käyttö -verkkokoulutus ohjaa perusteltuun kuvantamiseen ja tunnistamaan tarpeettomat kuvantamistutkimukset. Aihetta käsitellään käytännönläheisesti potilastapausten avulla.

Kurssin ensimmäisessä osiossa (säteily) käydään läpi säteilyn perusteet, säteilyn laadut, vaikutukset ja taustasäteily. Kurssin toisessa osiossa esitellään säteilyn lääketieteellinen käyttö. Kurssin kolmannessa eli lakiosiossa käsitellään tutkimusten oikeutusta ja optimointia. Lisäksi käydään läpi hyvän lähetteen periaatteet ja sisältö.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkastama koulutus kattaa osan säteilysuojelun määräajoin suoritettavasta täydennyskoulutuksesta (0,3 op / 5 v) lähettäville lääkäreille.

Tekijät

Kurssin asiantuntijoina ovat toimineet radiologian erikoislääkäri Tomi Pudas, yleislääketieteen erikoislääkäri Seija Eskelinen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Raija Sipilä.