Tervetuloa harjoittelemaan keuhkokuvien tulkintaa! Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisesti päivystyksellisissä tilanteissa lääkäri joutuu tekemään päätöksen tilanteessa, jossa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla, jolloin systemaattinen keuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaan terveydentilan kannalta keskeisen tiedon.

Tämä kurssi on ensimmäinen osa kahden kurssin kokonaisuudesta. Kurssilla opitaan keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteita ja harjoitellaan käytännössä keuhkokuvien tulkintaa systemaattisen työskentelyn kautta. Tutkimukset osoittavat lääkäreiden systemaattisen työskentelyn parantavan potilasturvallisuutta. Kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden harjoitella määrätietoisesti kuvien tulkintaa lukuisten erilaisten tapausten avulla ja antaa pohjan keskeisimpien keuhkokuvalöydösten tunnistamiseen. Kurssin jälkeen osaat tunnistaa yleisimmät keuhkokuvasta havaittavat tilanteet hoitopäätöstesi tueksi.

Tekijät

Petri Sipola, radiologian erikoislääkäri, kliinisen radiologian dosentti, KYS.

Iivo Hetemäki, sisätauteihin erikoistuva lääkäri, Helsingin yliopisto.

Johanna Tulonen-Tapio, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Kustannus Oy Duodecim ja Eksote.

Heini Radi, KM, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.