Keuhkosairaudet - Diagnostiikka ja hoito -teoksessa käsitellään yleisimpiä keuhkosairauksia sekä niiden hoitoa ja diagnostisia tutkimuksia. Mukana ovat mm. astma, keuhkoahtaumatauti, keuhkoinfektiot, keuhkosyöpä ja tuberkuloosi.

Keuhkosairaudet – Diagnostiikka ja hoito -teoksessa käsitellään yleisimpiä keuhkosairauksia sekä niiden hoitoa ja diagnostisia tutkimuksia, jotka sisältävät mm. keuhkojen toiminnan tutkimisen ja kuvantamisen.

Uutuuksina tässä päivityksessä ovat luvut immuunipuolustuksen häiriöihin liittyvistä sairauksista sekä kosteusvauriorakennuksista ja hengitystieoireista. Käytännön lääkärille tärkeitä taudinmääritykseen ja hoitoon liittyviä seikkoja painotetaan konkreettisin ja selkein ohjein.

Teoksessa esitellään keuhkosairauksien oirelähtöinen tutkiminen ja tavallisimmat keuhkosairaudet, kuten astma, keuhkoahtaumatauti, keuhkoinfektiot, keuhkopussin sairaudet, interstitiaaliset keuhkosairaudet, keuhkosyöpä, tuberkuloosi, keuhkoverenkierron sairaudet, hengitysvajaus ja uniapnea. Keuhkosairauksien erityisalueet, kuten keuhkojen ammattitaudit ja palliatiivinen hoito, ovat mukana. Aiheena on myös tupakasta vieroitus. Uutuuksina tässä päivityksessä ovat luvut immuunipuolustuksen häiriöihin liittyvistä sairauksista sekä kosteusvauriorakennuksista ja hengitystieoireista. Käytännön lääkärille tärkeitä taudinmääritykseen ja hoitoon liittyviä seikkoja painotetaan konkreettisin ja selkein ohjein.

Keuhkosairaudet – Diagnostiikka ja hoito -teoksen kohderyhmänä ovat lääketieteen opiskelijat, avoterveydenhuollon lääkärit, kuten terveyskeskus- ja työterveyslääkärit, keuhkosairauksiin ja muihin erikoisaloihin erikoistuvat lääkärit sekä muut ammattiryhmät, kuten sairaanhoitajat, kuntoutusohjaajat ja fysioterapeutit.

Toimittajat

Riitta Kaarteenaho Professori ja ylilääkäri Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuodesta 2017. LL 1989, LT 1999. Patologian erikoislääkäri 1998, keuhkosairauksien erikoislääkäri 2003. Kokeellisen keuhkosairausopin dosentti 2003, keuhkosairausopin dosentti 2008. Lääkärikouluttajan erityispätevyys 2009. Julkaisuja interstitiaalisista keuhkosairauksista.

Maija Halme Osastonylilääkäri HYKS:n Keuhkosairauksien klinikalla vuodesta 2009. LL 1986, LT 1994. Keuhkosairauksien erikoislääkäri 1994. Keuhkosairausopin dosentti 2001. Julkaisuja keuhkosyövästä, bronkoskopiasta, keuhkonsiirrosta ja pulmonaalihypertensiosta.

Heikki Koskela Professori, Itä-Suomen yliopisto ja ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala vuodesta 2020. LL 1986, LT 1997. Keuhkosairauksien erikoislääkäri 1993. Keuhkosairausopin dosentti 2004. Julkaisuja pitkittyneestä yskästä, keuhkoputkien hyperreaktiviteetista, keuhkosairauksien epidemiologiasta, stressihyperglykemiasta ja varhaislapsuuden terveysongelmien vaikutuksista keuhkojen toimintaan aikuisiässä.

Tarja Saaresranta Professori, ylilääkäri ja Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja Turun yliopistossa ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. LL 1986, LT 2000. Keuhkosairauksien erikoislääkäri 1993, unilääketieteen erityispätevyys 2001, unilääketieteen kouluttajaoikeudet 2005, erikoislääkärin hallinnon pätevyys 2005, allergologian (keuhkosairauksien) erikoislääkäri 2005. Keuhkosairausopin dosentti 2005. Julkaisuja uniapneasta, postmenopausaalisten naisten unesta ja kroonisesta hengitysvajauksesta.

Kirjoittajat

 • Ulla Anttalainen, LT, dos.
 • Olli Arola, LT
 • Heikki Ekroos, LT
 • Maija Halme, LT, dos.
 • Terttu Harju, LT, dos.
 • Elina Heliövaara, LT
 • Ulla Hodgson, LT
 • Airi Jartti, LT, dos.
 • Riitta Kaarteenaho, LT, prof.
 • Katriina Kahlos, LT, dos.
 • Jussi Karjalainen, LT, dos.
 • Milla Katajisto, LT
 • Paula Kauppi, LT, dos.
 • Aija Knuuttila, LT, dos.
 • Heikki Koskela, LT, prof.
 • Hanna-Riikka Kreivi, LT
 • Tarja Laitinen, LT, prof.
 • Lauri Lehtimäki, LT, prof.
 • Juho Lehto, LT, prof.
 • Irmeli Lindström, LT
 • Eeva-Maija Nieminen, LT
 • Eija Marjaana Nieminen, LL
 • Tom Pettersson, LKT, prof.
 • Anne Pietinalho, LKT, dos.
 • Päivi Piirilä, LKT, ma. prof.
 • Olli Polo, LT, dos.
 • Minna Purokivi, LT, dos.
 • Iiris Rajalahti, LT
 • Jukka Randell, LT
 • Annamari Rouhos, LT
 • Seppo Saarelainen, LT, dos.
 • Tarja Saaresranta, LT, prof.
 • Mikko Seppänen, LKT, dos.
 • Hille Suojalehto, LT, dos.
 • Tuula Vasankari, LT, dos.