Spirometria on tärkeä perustutkimus hengitysoireiden selvittelyssä. Sen avulla voidaan tutkia keuhkojen toimintaa ei-kajoavasti, objektiivisesti ja toistettavasti.

Tällä verkkokurssilla opit

- spirometriatutkimuksen tulosten systemaattisen tulkitsemisen perustasolla.

- tunnistamaan tyyppilöydökset sekä sen, missä sairauksissa niitä ilmenee.

- erottamaan puhallustekniset muutokset sairauden aiheuttamista muutoksista.

- millainen on hyvälaatuinen tutkimustulos.

- tekemään tutkimuksesta analyysin ja lausunnon perustasolla.

Lisäksi saat tietoa spirometrialähetteen tekemisestä.

Tekijät

Terttu Harju, LT, dos. OYS.

Pekka Malmberg, LT, dos. Iho- ja allergiasairaala, HUS.

Tarja Koskela, shYAMK, tutkimushoitaja, OYS.

Tiina Stenman, shYAMK, verkkokoulutusasiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.