Hengitysvajaus on henkeä uhkaava ja kriittinen peruselintoiminnan häiriö. Hengitysvajauksessa olevan potilaan voit kohdata ensihoidossa ja missä tahansa terveydenhuollon yksikössä. Hengitysvajaus pitää tunnistaa välittömästi ja hoito aloittaa nopeasti.

Turvallisen hoidon edellytys on, että hoitoa toteuttavilla on tarvittavat tiedot hengityselimistön anatomiasta, fysiologiasta, keuhkomekaniikasta ja hengitysvajauksen patofysiologiasta.

Tällä verkkokurssilla pääset kertaamaan hengityselimistön anatomiaa, hengityksen fysiologiaa ja opit ymmärtämään hengitysvajauksen taustalla olevia tekijöitä. Verkkokurssi on suunnattu kaikille kajoamattomia ja kajoavia hengityksen tukihoidon laitteita käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa perustietoja hengityksestä hengityslaitteiden käyttäjille, jotta laitteiden käyttö on tarkoituksen mukaista ja turvallista.

Tekijät

Kirsimarja Metsävainio, , LL.

Tero Ala-Kokko, LT, prof.

Hanna Rautiainen, LT.