Pitkäaikaishoidossa painetukihoitoja käytetään hoitolaitoksissa ja kotihoidossa kroonisten hengityselinsairauksien sekä muiden sairauksien aiheuttaman hengitysvajauksen tai hengenahdistuksen hoidossa.

CPAP- ja kaksoispaineventilaatiolaitteet pitkäaikaishoidossa -laitekoulutuksessa pääset tutustumaan pitkäaikaishoidon laitteiden käyttöaiheisiin ja toimintaperiaatteisiin. Lisäksi opit hoidon seurantaa, sekä potilaan ohjaamista laitteen käyttöön kotihoidossa.

Aineisto ei sisällä hoito-ohjeita. Hoito-ohjeita on Duodecimin muissa teoksissa ja toimipaikkakohtaisissa ohjeissa. Painetukihoitoa toteuttavan tulee perehtyä huolellisesti omassa toimipaikassa käytössä oleviin laitteisiin, niiden ominaisuuksiin ja laitevalmistajan ohjeisiin.

Tekijät

Susanna Aalto, sairaanhoitaja.

Tiina Aalto, fysioterapeutti.

Ulla Anttalainen, LT, dos

Adel Bachour, LT, dos.

Hannele Hasala, LT.

Sari Kapanen, sairaanhoitaja.

Hanna-Riikka Kreivi, LT.

Heikki Koskela, LT, prof.

Mari Lamminen, sairaanhoitaja.

Heidi Rantala, LL.

Tarja Saaresranta, LT, ma. prof.

Kaisa Tojkander, sairaanhoitaja.