Tällä kurssilla harjoitellaan keuhkokuvien tulkintaa ensimmäistä osiota haastavampien potilastapausten avulla. Kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden harjoitella lisää keuhkokuvien systemaattista tulkintaa uusien tapausten avulla ja siten syventää osaamistasi myös harvinaisempien keuhkokuvalöydösten parissa.

Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisesti päivystyksellisissä tilanteissa lääkäri joutuu tekemään päätöksen tilanteessa, jossa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla, jolloin systemaattinen keuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaan terveydentilan kannalta keskeisen tiedon.

Tekijät

Petri Sipola, radiologian erikoislääkäri, kliinisen radiologian dosentti, KYS.

Iivo Hetemäki, sisätauteihin erikoistuva lääkäri, Helsingin yliopisto.

Johanna Tulonen-Tapio, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Kustannus Oy Duodecim ja Eksote.

Heini Radi, KM, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.