Lääkkeen liikakäytön ääripäitä ovat tavaksi tullut, tarpeettomaksi käyneen lääkkeen jatkuva käyttö ja toisaalla riippuvuudeksi muuttunut, haitoista huolimatta jatkuva pakonomainen käyttö.

Tämän kurssin tarkoitus on antaa tukea pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien eli PKV-lääkkeiden liikakäytön tunnistamiseen, liikakäytölle altistavien tekijöiden muistamiseen ja tarvittaessa käytön vähentämiseen.

Tekijät

Pirkko Paakkari, LKT

Marja Forsell, FM