Duodecimin Päätöksentuki sisältää useita terveydenhuollon arjen työtä helpottavia työkaluja ja on käytössä jo useimmissa terveydenhuollon organisaatiossa. Moni ammattilainen kuitenkin kokee, ettei osaa hyödyntää potilastietojärjestelmästä löytyvää Päätöksentukea työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Terveydenhuollon toiminta laajenee ja monimutkaistuu kiihtyvällä tahdilla. Yksittäinen terveydenhuollon ammattilainen ei enää kykene hallitsemaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Päätöksentuki on tärkeä apuväline terveydenhuollon tietotulvassa. Tällä kurssilla tutustut Duodecim Päätöksentuen käyttöön omassa potilastietojärjestelmässäsi sekä opit käyttämään päätöksentuen tarjoamia työkaluja.

Tekijät

LL Juhani Junnila,toiminut kustannus Oy Duodecimissa Päätöksentuen lääkäritoimittajana.

LK Roope Holopainen, toiminut Kustannus Oy Duodecimissa Päätöksentuen perehdytys- ja käyttöönottokouluttajana.