Luentokokonaisuus antaa uudessa työpaikassa aloittavalle lääkärille ja hammaslääkärille perusvalmiudet potilasturvalliseen toimintaan.

Toimiakseen turvallisesti lääkäri tarvitsee hyvät ammatilliset tiedot ja taidot, kyvyn soveltaa opittua potilaiden hoitoon sekä työelämätaitoja, jotka auttavat pärjäämään työelämässä. Lääkärin työhön liittyy sääntelyä ja velvoitteita, mutta myös oikeuksia. Päätöksenteko ei aina ole helppoa, vaikka tuntisi lääketieteen perusteet hyvin. Jokaisessa työpaikassa omat käytännöt, ja muiden ammattiryhmien tai potilaan ja läheisten kanssa asiointi voivat vaikuttaa ratkaisevasti hoidon lopputulokseen.

Usein toistuvat vaaranpaikat liittyvät tiedon kulkuun, kommunikointiin, turvallisuutta varmistavien suojausten pettämiseen tai toimintaprosessien häiriöihin. Uudessa tehtävässä aloittavan lääkärin on hyvä tietää, miten toimia ja mistä saada tukea potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Osaamistavoitteet

  • Ymmärtää työelämässä lääkärinä tarvittavat turvallisuutta varmistavat perustaidot ja osaa soveltaa niitä.
  • Osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä.
  • Tuntee turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa tilanteita, joihin liittyy potilasturvallisuuden vaarantumisen riskejä.
  • Tuntee ja osaa soveltaa suojauksia ja virheiltä ehkäiseviä toimenpiteitä.
  • Osaa toimia vaaratapahtumien tai vahinkojen jälkeen.

Luennot

Jokainen luento kestää noin 45 minuuttia. Parhaan hyödyn saa katsomalla luentoja yhdessä ohjaajan tai kollegoiden kanssa keskustellen niiden sisällöistä.

Aihe ja asiantuntija
Perehtyminen uuteen työympäristöön, kesälääkärin oikeudet ja velvollisuudet
Krista Tarkkala
Ammattien välinen yhteistyö ja onnistunut kommunikaatio
Minna Halinen
Inhimilliset tekijät ja systeemitekijät, oman suoriutumisen rajat
Tuija Ikonen
Potilaan polku ja hoitoprosessin suojaukset
Tuija Ikonen
Kirjaaminen potilasasiakirjoihin ja lähetteiden tekeminen
Minna Halinen
Tehokas päätöksenteon taktiikka
Minna Halinen
Diagnostiset harhat ja ajatusvääristymät, virhetyypit ja niiden välttäminen
Krista Tarkkala
Lääkitysturvallisuus ja turvallinen lääkehoito
Marianne Kuusisto ja Tanja Eriksson
Vaaratapahtumista ilmoittaminen ja arviointimenettelyt
Tuija Ikonen ja Merja Jutila
Ei mennyt kuin Strömsössä – vahingon jälkihoito
Sally Leskinen

Asiantuntijat

Potilasturvallisuuden professori, terveydenhuollon erikoislääkäri Tuija Ikonen, Turun yliopisto ja Pohjanmaan hyvinvointialue, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri Tanja Eriksson, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Farmaseutti, FM, lääkitysturvallisuuskoordinaattori Marianne Kuusisto, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Sairaanhoitaja YAMK, potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Jutila, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri Minna Halinen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, koulutusylilääkäri Krista Tarkkala, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Johtajaylilääkäri Sally Leskinen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. TAYS erityisvastuualueen potilasturvallisuuslähettiläs, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.