Duodecim lääketietokanta osana päivittäistä työtä

Julkaistu 26.4.2022

Duodecim lääketietokanta tarjoaa kattavan ja monipuolisen lääketiedon terveydenhuollon ammattilaisille. Sieltä löydät  lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja käyttöön tarvittavan tiedon, myös potilaiden tarpeisiin. Kurssilla perehdytään Duodecim lääketietokantaan potilastapauksen avulla.

Duodecim lääketietokannan käytön perusteiden osaaminen mahdollistaa ammattilaisen monipuolisen lääketiedon hyödyntämisen nopeuttaen päivittäistä työtä. Lääketietokanta tarjoaa kattavan tiedon yhdestä paikasta, mahdollistaa turvallisemman lääkehoidon potilaille ja antaa ammattilaisille varmuutta työhön.

Tekijät

Kristiina Airola, asiantuntijalääkäri, Terveysportin lääketietokannat

Marja Forsell, toimituspäällikkö, Terveysportin lääketietokannat

Minna Huuhtanen, verkkokoulutusasiantuntija, Kustannus Oy Duodecim

Avaa verkkokurssi

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja farmasian ammattilaiset

Arviot

/ 1544 arviota
Muistutti terveysportin monipuolisesta käytettävyydestä. Erittäin hyvä kurssi lääkehoitoon perehdytettävien yhdeksi oppimateriaaliksi.
Muistuttaa lääketietokannan hyödyllisistä ominaisuuksista ja näiden hyödyntämisestä arkityössä
Aikaisemman tiedon vahvistaminen sekä lääketietokannan monipuolisemman käytön oppiminen