Välinehuolto-teoksessa kuvataan välinehuoltoprosessin vaiheet: puhdistus, desinfektio, tarkastaminen, pakkaaminen ja sterilointi sekä prosessiin vaikuttavat tekijät. Teoksessa on huomioitu lait ja EU-standardit. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi välinehuollon tutkintoja suorittaville.

Päivitetyssä Välinehuolto-teoksessa kuvataan kattavasti välinehuoltoprosessin vaiheet: puhdistus, desinfektio, tarkastaminen, pakkaaminen ja sterilointi. Teoksessa on syventävää lisätietoa laboratoriovälineiden, hengityksen huoltolaitteiden, apuvälineiden sekä erikoisinstrumenttien huollosta. Teoksessa käsitellään myös välinehuollon prosessin hallinta, työturvallisuus ja poikkeusoloihin varautuminen.

Teoksen uusissa artikkeleissa annetaan huolto-ohjeita robottikirurgisille välineille, ortopedisille proteesivälineille ja silmävälineille. Teoksessa on uutuutena myös kauneuden- ja jalkojenhoitoalojen sekä eläinklinikkojen ja apteekkien välinehuolto. Teoksessa on huomioitu lait terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, laiteturvallisuuslainsäädäntö, valmistajien antamat ohjeet välineiden huollosta sekä EU-standardien muutokset.

Välinehuolto on tarkoitettu oppikirjaksi välinehuollon perustutkintoa suorittaville. Lisäksi se on käsikirja lääketieteen ja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja opiskelijoille sekä lääkealan ja palvelutuotannon yrityksille. Käsikirja sopii myös sairaalan materiaali- ja laitetoimittajille, välineistön huoltotilojen suunnittelijoille ja tekniselle huollolle.

Toimittajat

Tuula Karhumäki Terveystieteiden maisteri, MBA. Toimitusjohtajana vuodesta 2013 lähtien yrityksessä TK-Tools Oy. Työskennellyt HUS:ssa johtamistehtävissä yli 30 vuotta ja toiminut HUS-Desiko liikelaitoksen toimitusjohtajana. Suomen edustajana vuosina 2010–2017 World Federation for Hospital Sterilisation Sciences (WFHSS) -jäsenistössä. Toiminut Suomen sairaalahygieniayhdistyksen välinehuoltoryhmän puheenjohtajana. Julkaissut välinehuoltotoimintaa koskevia kirjoja ja artikkeleita sekä luennoinut koulutustilaisuuksissa eri puolella Suomea sekä Baltian maissa.

Kaisa Hirvonen Terveystieteiden maisteri, erikoissairaanhoitaja, AmO. Opettaja vuodesta 2014 Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Työskennellyt terveydenhuollon esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä 18 vuotta. Julkaissut välinehuoltotoimintaa koskevia kirjoja ja artikkeleita sekä luennoinut kansallisilla ja kansainvälisillä koulutuspäivillä.

Eija Ylitupa Sairaanhoitaja, sisätauti-kirurginen erikoissairaanhoitaja, johtamisen erikoisammattitutkinto. Palveluvastaava Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tukipalveluiden välinehuollossa. Välinehuollon asiantuntijana sairaalasuunnittelussa ja uusien välinehuoltojen varustelussa ja käyttöönotossa usean vuoden ajan.

Kirjoittajat

 • Aaltonen Juho VTM, taloustiede
 • Arenius Petri sairaanhoitaja (AMK)
 • Friman Tarja TtM
 • Hepoaho Seija erikoislaboratoriohoitaja, projektipäällikkö
 • Hiltunen Samu tradenomi (AMK)
 • Hirvonen Kaisa TtM, erikoissairaanhoitaja, AmO
 • Hänninen Riikka välinehuoltaja (EAT)
 • Idman Tapani DI
 • Illi Heikki FK, kemisti
 • Jokimäki Riikka suuhygienisti (YAMK), AmO
 • Jokinen Matti välinehuoltaja (EAT)
 • Kallio Ari insinööri
 • Karhumäki Tuula TtM, MBA, CEO
 • Kivenruusu Tua sairaanhoitaja (AMK), röntgenhoitaja
 • Kivimäki Elina insinööri,tradenomi (AMK)
 • Kivisalmi Ville MMK, mikrobiologi
 • Kivistö Ilpo DI
 • Korhonen Kristiina FaT
 • Korhonen Markku laskentamerkonomi, toimitusjohtaja
 • Kunnas-Leinonen Kirsi OTK, VT
 • Kunnasluoto Taina välinehuoltaja, tuotespesialisti
 • Kyyrönen Hanna-Kaisa FM, kemisti
 • Lahtero Heli tradenomi (YAMK)
 • Lankinen Anne sairaanhoitaja (YAMK), TtM, AmO
 • Lehtinen Mia välinehuoltaja (EAT)
 • Linnavuori Kimmo LKT
 • Lytz Benjam DI
 • Mannermaa Katri FT, työyhteisöpäällikkö
 • Mattila Juha insinööri (YAMK)
 • Merne-Grafström Marina HLT, EHL, suun terveydenhuollon johtaja
 • Mikkonen Joonas DI, erikoistutkija
 • Mäkinen Jyri tradenomi, Global Sales Manager
 • Nieminen Tiina apuvälineteknikko (AMK), KTK
 • Nurminen Hannu insinööri (YAMK)
 • Palovaara Marjo TtM, lehtori
 • Paul Michael insinööri
 • Pitkänen Jouni välinehuoltaja
 • Puoliväli Asko insinööri, materiaalitoimintojen johtamisen tutkinto
 • Pärkkä Mika TkL
 • Rahkola Marja fysioterapeutti, TtM
 • Rantala Arto LT, kirurgian dosentti
 • Roininen Maarit MMM, palvelupäällikkö
 • Silander Merja-Leena erikoissairaanhoitaja, TtM, JET
 • Soininen Juha fysioterapeutti, tuotepäällikkö
 • Soppela Johanna FM, kultaseppäartesaani
 • Suortti Janne insinööri (AMK)
 • Vaahtersalo Raisa välinehuoltaja
 • Vainionpää Riitta erikoissairaanhoitaja
 • Valkama Jani DI
 • Voipio-Airaksinen Outi sairaanhoitaja, yo-merkonomi, Business Unit Manager
 • Ylitupa Eija erikoissairaanhoitaja