Tavanomaisia varotoimia noudattamalla voidaan katkaista tartuntatiet ja lyhentää hoidon kestoa, vähentää inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia kustannuksia.

Kurssilla käydään läpi tavanomaiset varotoimet eli käsihygienia, suojainten käyttö, työtavat sekä pisto- ja viiltovahinkojen torjunta. Kurssi sisältää käytännönläheiset ja yksityiskohtaiset ohjeet tavanomaisten varotoimien noudattamisesta kaikessa työskentelyssä riippumatta siitä, onko potilaalla infektio tai ei.

Tekijät

Osastonhoitaja Irma Meriö-Hietaniemi, toimii HUS:n Infektioiden torjuntayksikössä.

Hygieniakoordinaattori Jaana Palosara, toimii Kymsote:n Tartuntataudit ja infektioiden torjunta -yksikössä.

Päivityksessä mukana hygieniahoitaja Päivi Kaivonen, toimii HYKS Naistentaudit ja synnytykset -yksikössä