Mikrobilääkkeet ovat mahdollistaneet modernin lääketieteen kehityksen, mutta bakteerien muuttuminen vastustuskykyisiksi uhkaa ihmisten terveyttä kaikkialla maailmassa.

Tällä kurssilla opit miten antibioottiresistenssi syntyy, miten resistentit bakteerit tunnistetaan ja miten resistenssiä voidaan torjua. Kurssin suoritettuasi tiedät, miten antibioottien järkevällä käytöllä voidaan vähentää resistenssin haittoja. Lisäksi ymmärrät, mikä resistenssin merkitys on hoidon ja potilaan arkielämän kannalta.

Tekijät

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila toimii osastonylilääkärinä HYKS Tulehduskeskuksessa.

Infektiolääkäri Mari Kanerva toimii osastonylilääkärinä HYKS Tulehduskeskuksessa.

Lasten infektiolääkäri Satu Kekomäki työskentelee Lastenklinikalla.

YTM Hanna Turunen toimii Kustannus Oy Duodecimissa verkko-oppimisen asiantuntijana ja tuotepäällikkönä.