Infektiosairaudet-teos käsittelee perusteellisesti laboratoriodiagnostiikkaa, lääkkeitä, lääkesuosituksia ja -hoitoja. Siinä käsitellään myös laajasti infektiosairaudet, erityisryhmien infektioiden ehkäisy ja rokotukset.

Infektiosairauksista kuvataan etiologia, patogeneesi, kliinisesti merkittävät oireet ja löydökset, taudinkuva sekä suositeltava mikrobilääkitys tai muu hoito.

Teoksessa perehdytään myös erityisryhmien infektioiden ehkäisyyn ja hoitoon ja annetaan kattava kuva rokotuksista.

Aineistossa on lisäksi lyhyt katsaus infektiosairauksien historiaan.

Infektiosairaudet on kolmiosaisen teoksen Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet kolmas osa.

Toimittajat

Klaus Hedman on kliinisen virologian professori. LL 1980, LKT 1982, solubiologian (1986) ja virologian (1997) dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2000.

Terho Heikkinen on lastentautiopin kliininen opettaja Turun yliopistossa. Hän toimii lastentautien erikoislääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. LL 1984, LT 1994, lastentautien erikoislääkäri 1995, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri 2000, kokeellisen infektiotautiopin dosentti 2001.

Pentti Huovinen on Turun yliopiston bakteeriopin professori. LL 1982, LKT 1984, lääketieteellisen bakteriologian dosentti 1985, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1990.

Asko Järvinen toimii HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikan osastonylilääkärinä. LL 1986, LKT 1991, sisätautiopin dosentti 2003, sisätautien erikoislääkäri 1996, kliinisen farmakologian erikoislääkäri 1996, infektiosairauksien erikoislääkäri 1999.

Seppo Meri on immunologian professori. LL 1984, LT 1987, DTMH 1989 (University of London), kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1996.

Martti Vaara toimii vastuualuejohtajana ja vastaavana ylilääkärinä HUSLAB:ssa. LL 1978, LKT 1981, bakteriologian dosentti 1985, kliinisen mikrobiologian ja bakteriologian erikoislääkäri 1990, professorin arvonimi 2006.

Kirjoittajat

 • Anna Alanen, dosentti
 • Veli-Jukka Anttila, LT, dosentti
 • Petteri Carlson, dosentti, LT, MML,
 • Klaus Hedman, professori, professori
 • Terho Heikkinen, dosentti, LT, kliininen opettaja
 • Eija Hiltunen-Back, LT
 • Juha Holopainen, LT, dosentti
 • Tapani Hovi, LKT, professori
 • Kaisa Huotari, LT
 • Pentti Huovinen, LKT, professori
 • Saara Huovinen, LT
 • Ilkka Immonen, dosentti
 • Sakari Jokiranta, LKT, dosentti
 • Asko Järvinen, LKT, dosentti
 • Mari Kanerva, LT, dosentti
 • Anu Kantele, dosentti, FK, LT, SVS
 • Terhi Kilpi, LT, dosentti
 • Ilpo Kinnunen, LT
 • Matti Korppi, LKT, professori
 • Markku Koskela, dosentti, LT, Mikrobiologian ylilääkäri
 • Pirkko Kotilainen, LKT, professori
 • Tom Krusius, LKT, professori, dosentti
 • Pekka Kujala, LKT
 • Markku Kuusi, LT
 • Helena Käyhty, MMT, professori
 • Leila Laatikainen, LKT, professori
 • Kirsi Laitinen
 • Maija Lappalainen, LT, dosentti
 • Tuija Leino, LT
 • Kari Liippo, LKT, professori
 • Jukka Lumio, LT, dosentti
 • Outi Lyytikäinen, LT, dosentti
 • Leena Mattila, LT
 • Seppo Meri, LT, professori
 • Jussi Mertsola, professori
 • Jukka Meurman, professori, LKT, HLT
 • Heikki Mäkisalo, LKT, dosentti
 • Merja Möttönen, LT, dosentti
 • Tea Nieminen, LT
 • Simo Nikkari, LT, professori
 • Taina Niskanen, ELT
 • Hanna Nohynek, LT, professori, Erikoistutkija
 • Pekka Nuorti, LT, professori
 • Jorma Paavonen, LKT, professori
 • Satu Pastila, LL, Johtaja
 • Heikki Peltola, LKT, professori
 • Reijo Peltonen
 • Arto Rantala, LT, dosentti
 • Marja Ratia, hygieniahoitaja/osastonhoitaja
 • Ulla-Maija Rautakorpi, LT
 • Marjo Renko, LT, dosentti
 • Malcolm Richardson, professori, Consultant in Medical Mycology
 • Riina Richardson, dosentti, EHL, HLT
 • Esa Rintala, LT, dosentti
 • Matti Ristola, LKT, dosentti
 • Eeva Ruotsalainen, LT
 • Olli Ruuskanen, LKT, professori
 • Petri Ruutu, LKT, dosentti
 • Mika Salminen, FT,professori
 • Eeva Salo, LKT, dosentti
 • Juha Salonen, LT, ylilääkäri
 • Emmi Sarvikivi, LT , PhD
 • Harri Saxén, LKT, professori
 • Ilkka J.T. Seppälä, LKT, dosentti
 • Mikko Seppänen, LKT, sisätautiopin dosentti
 • Heli Siikamäki, LL
 • Anja Siitonen, professori, FT, MML, Tutkimusprofessori
 • Nina Strömberg
 • Jaana Syrjänen, LKT, dosentti
 • Matti Uhari, LKT, professori
 • Martti Vaara, professori
 • Raija Vainionpää, dosentti, FT, Osastonjohtaja
 • Ville Valtonen, LKT, professori
 • Tuula Vasankari, LT, dosentti
 • Jaana Vuopio, Bakteeriopin professori, LKT
 • Pekka Ylipalosaari, LT
 • Rose-Marie Ölander, FK