Mikrobiologia-teos käsittelee kattavasti bakteerit, virukset, sienet, parasiitit ja prionit sekä niiden aiheuttamat taudit.

Teos tutustuttaa lukijansa bakteerien rakenteeseen, toimintaan, genetiikkaan ja luokitteluun. Se käsittelee perusteellisesti myös tauteja aiheuttavia sieniä ja parasiitteja. Lisäksi lukija perehdytetään laajasti viruksiin, niiden yleisiin ominaisuuksiin, rakenteeseen ja virusten aiheuttamiin tauteihin. Huomion saavat myös virusten osuus syöpätautien syntyyn, geenihoito sekä molekyylivirologian muut sovellukset. Prioneista ja prionitaudeista on oma lukunsa. Lisäksi teoksessa tarkastellaan mikrobien patogeneesia.

Mikrobiologia on ensimmäinen osa kolmiosaisesta teoksesta Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Mikrobiologia soveltuu oppikirjaksi mikrobiologian ja immunologian perusopetukseen sekä käsikirjaksi terveydenhuollon henkilöstölle.

Toimittajat

Terho Heikkinen on lastentautiopin professori Turun yliopistossa. LL 1984, LT 1994, lastentautien erikoislääkäri 1995, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri 2000, kokeellisen infektiotautiopin dosentti 2001.

Asko Järvinen toimii ylilääkärinä HUS infektiosairauksien klinikalla. LL 1986, LKT 1991, sisätautiopin dosentti 2003, professori 2019, sisätautien erikoislääkäri 1996, kliinisen farmakologian erikoislääkäri 1996, infektiosairauksien erikoislääkäri 1999.

Seppo Meri on immunologian professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri HUSLAB:ssa, HUS/HYKS. LL 1984, LT 1987, DTMH 1989 (University of London), kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 1996.

Olli Vapalahti on zoonoosivirologian professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri HUSLAB:ssa. LL 1991, LT 1996, virologian dosentti 2000, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2005.

Jaana Vuopio on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori ja ma. bakteriologian professori Turun yliopistossa ja ma. ylilääkäri Turun yliopistollisessa keskusairaalassa. LL 1984, LKT 1987, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti 1996, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 2004.

Kirjoittajat

 • Tero Ahola FT, dos.
 • Janne Aittoniemi LT, dos.
 • Veli-Jukka Anttila LT, dos.
 • Pertti Arvola LT, dos.
 • Eeva Auvinen FT, dos.
 • Erkki Eerola LKT, prof.
 • Martti Färkkilä LKT, prof.
 • Antti Hakanen LT, dos.
 • Timo Hautala LT, prof.
 • Qiushui He LT, prof.
 • Klaus Hedman LKT, prof.
 • Hannele Heikkilä LT, dos.
 • Terho Heikkinen LT, prof.
 • Akseli Hemminki LT, prof.
 • Eija Hiltunen-Back LT, dos.
 • Veijo Hukkanen LKT, prof.
 • Reetta Huttunen LT, dos.
 • Jukka Hytönen LT, apul.prof.
 • Heikki Hyöty LT, prof.
 • Jari Jalava FT, dos.
 • Sakari Jokiranta LKT, dos.
 • Ilkka Julkunen LKT, prof.
 • Asko Järvinen LKT, prof.
 • Katariina Kainulainen LT, dos.
 • Hannu Kalimo LKT, prof.
 • Anu Kantele FK, LT, prof.
 • Heikki Kauma LT, dos.
 • Anne-Marie Kerttula FT
 • Pia Kivelä LT
 • Satu Kurkela LT, dos.
 • Jaana Kusnetsov FT
 • Pentti Kuusela LKT, dos.
 • Markku Kuusi LT
 • Maija Lappalainen LT, dos.
 • Irmeli Lautenschlager LKT, dos.
 • Antti Lavikainen LT, ELL, dos.
 • Outi Lyytikäinen LT, dos.
 • Eero Mattila LT
 • Leena Maunula FT, dos.
 • Silja Mentula ETT, dos.
 • Seppo Meri LT, prof.
 • Jussi Mertsola LKT, prof.
 • Eveliina Munukka FT
 • Pekka Nieminen LKT, dos.
 • Tea Nieminen LKT
 • Päivi Ojala FT, prof.
 • Jarmo Oksi LT, prof.
 • Anders Paetau LKT, dos.
 • Ville Peltola LT, prof.
 • Mirja Puolakkainen LKT, dos.
 • Anu Pätäri-Sampo LT
 • Kaisu Rantakokko-Jalava LT, dos.
 • Hilpi Rautelin LKT, prof.
 • Merja Rautio FT, dos.
 • Marjo Renko LT, prof.
 • Mikael Rhen FT, prof.
 • Malcolm Richardson FT, prof.
 • Riina Richardson HLT, dos.
 • Matti Ristola LKT, dos.
 • Sirpa Räsänen LT
 • Kalle Saksela LKT, prof.
 • Saara Salmenlinna FT
 • Eeva Salo LKT, dos.
 • Juha Salonen LT, dos.
 • Carita Savolainen-Kopra FT, dos.
 • Harri Saxen LKT, prof.
 • Mikko Seppänen LKT, dos.
 • Heli Siikamäki LT
 • Mikael Skurnik FT, prof.
 • Hanna Soini FT, dos.
 • Juha Suhonen LT
 • Petri Susi FT, dos.
 • Jussi Sutinen LT, dos.
 • Jaana Syrjänen LKT, dos.
 • Maria Söderlund-Venermo FT, dos.
 • Maija Toropainen FT
 • Olli Vapalahti LKT, prof.
 • Tuula Vasankari LT, dos.
 • Auli Verkkoniemi-Ahola LT, dos.
 • Anni Virolainen-Julkunen LT, dos.
 • Risto Vuento LKT, prof.
 • Jaana Vuopio LKT, prof.
 • Tytti Vuorinen LT, dos.
 • Hannamari Välimaa LT
 • Matti Waris FT, dos.
 • Seppo Ylä-Herttuala LT, prof.