Valvontamonitorin käytön osaaminen mahdollistaa potilaan elintoimintojen muutosten nopean havaitsemisen ja oikean tulkinnan, sekä tarvittavan hoidon oikea-aikaisen toteuttamisen, vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan.

Valvontamonitoria käyttävän tulee osata omassa yksikössään käytössä olevan laitteen perustoiminnot, kuten käytön aloitus ja lopetus, hälytykset, tietojen tulkinta, tietojen tallentaminen ja saadun informaation tulkinta, häiriötilanteiden tunnistaminen ja niissä toimiminen.

Aineistossa kuvataan valvontamonitorien toimintatapa ja käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan eri merkkisiin valvontalaitteisiin. Valvontatason monitorointi -laitekoulutuksella kuvataan valvontamonitorin käytön yleisperiaatteet ja valvonta- ja teho-osastoilla tavallisesti monitoroitavat parametrit.

Tekijät

Tanja Blomberg, sairaanhoitaja.

Tuuli Majakero, sairaanhoitaja AMK, tradenomi AMK.

Markus Talka, sairaanhoitaja.

Johnny Söderblom, sairaanhoitaja.

Jani Glad, sairaanhoitaja.

Tuukka Tikka, sairaanhoitaja.

Jussi Pirneskoski, LL.

Tom Bäcklund, LL.

Marko Kivioja, sairaanhoitaja.

Tanja Liukas, sairaanhoitaja, kätilö.

Heikki Antila, LKT, dos.

Kirsi Saarela, sairaanhoitaja.