Kurssin jälkeen ymmärrät, mitä säädöksiä terveydenhuollon laitteisiin liittyy. Tunnet käyttäjän velvollisuudet tunnistaa laitevaaratilanteet ja ilmoittaa niistä. Tiedät myös, kenelle ilmoitukset pitää tehdä.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

LT Tarja Randell on anestesiologian erikoislääkäri ja toimii HYKS-ATeKin hallinnollisena ylilääkärinä.

Eija Skarp on diplomi-insinööri ja toimii laatupäällikkönä HUS-Kuvantaminen liikelaitoksessa.

Ylifyysikko Mika Kortesniemi toimii HUS-Kuvantaminen liikelaitoksessa.

Tekninen johtaja Mika Päivärinta on diplomi-insinööri ja toimii Lääkintätekniikan vastuualuejohtajana HUS-Kuvantaminen liikelaitoksessa.

Anestesiologian ja tehohoidon dosentti, ylilääkäri ja laitelääkäri Annika Takala, HUS