Potilasturvallisuuden perusteet on tärkeä kaikille, jotka haluavat oppia potilasturvallisuuteen liittyvät kliiniset ja lainsäädännölliset seikat. Kirjassa korostetaan syyllistämättömyyden periaatetta vaaratilanteiden raportoinnissa sekä moniammatillisuuden ja yhteisharjoitteluiden tarvetta potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Potilasturvallisuuden perusteet -teos sisältää arvokasta tietoa, opettavaisia tapausselostuksia, ajankohtaisia tilastoja ja analyysejä sekä arvioita lähivuosien kehitysnäkymistä ja -ennusteista. Siinä korostetaan syyllistämättömyyden periaatetta vaaratilanteiden raportoinnissa sekä moniammatillisen koulutuksen ja yhteisharjoitteluiden tarvetta potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Kirjoittajat edustavat maamme huippuasiantuntemusta asioissa, jotka koskevat potilashoidon laatua ja turvallisuutta.

Teos on tärkeä kaikille, jotka haluavat tuntea ja oppia oleelliset potilasturvallisuuteen liittyvät keskeiset kliiniset ja lainsäädännölliset seikat.

Kirja soveltuu oppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille heidän varttuessaan lääkäreiksi ja erityisesti erikoistuvien lääkäreiden lähijohtajakoulutukseen. Kirja soveltuu kaikille terveydenhuollon aloille ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi sekä oppaaksi sairaanhoidon hallintotehtävissä toimiville ja päättäjille.

Toimittajat

Leena-Maija Aaltonen toimii osastonylilääkärinä HYKS:n korvaklinikassa. Hän on toiminut aiemmin HYKS:ssä laatupäällikkönä sekä Valvirassa 2008–2009 ylilääkärinä terveydenhuollon kanteluiden ja valvonta-asioiden parissa. LL 1985, LT 1999.

Per Rosenberg toimi anestesiologian professorina Helsingin yliopistossa vuosina 1997–2012. ML 1970, MKD 1971.

Kirjoittajat

 • Ahonen Riitta, FaT, professori
 • Anttila Veli-Jukka, LT, dosentti
 • Autti Taina, LKT, professori
 • Blomgren Karin, LT
 • Eriksson Elina, EE, THT, dosentti
 • Gerlander Maija, FT
 • Grönroos Paula, LT, dosentti
 • Haapiainen Reijo, LKT, professori
 • Haavisto Ermo, LL
 • Halila Ritva, LT, dosentti
 • Hartikainen Sirpa, LT, professori
 • Hirvensalo Eero, LKT, dosentti
 • Juvonen Eeva, LKT, dosentti
 • Kaltiala-Heino Riittakerttu, LT, professori
 • Keistinen Timo, dosentti, LKT, johtajaylilääkäri
 • Kettunen Raimo, dosentti, professori h.c.
 • Kettunen Tarja, TtT, professori, dosentti
 • Kinnunen Marina, KTT, SH
 • Komulainen Jorma, LT, dosentti
 • Koskinen Pertti, LT
 • Krusius Tom, LKT, professori, dosentti, LKT
 • Lammi Pentti,
 • Makkonen Pekka, TtM
 • Malmström Raija, LKT
 • Mattila Kimmo, dosentti
 • Meretoja Olli, LKT, dosentti
 • Moring Juha, LKT, dosentti
 • Mäkijärvi Markku, LT, dosentti
 • Nuotto Esko, LKT
 • Paldanius Maarit, FM
 • Palonen Reima,
 • Palva Erkki, LKT, johtaja
 • Pauniaho Satu-Liisa, EL
 • Pennanen Pirjo, LL
 • Pitkäranta Anne, LT, professori
 • Räsänen Kimmo, LT, professori
 • Salmenperä Markku, LKT, professori
 • Seitsonen Hannu, diplomi-insinööri
 • Sepponen Raimo, TkT, professori, dosentti
 • Tapper Anna-Maija, LT, MBA