Korkealaatuisten terveyspalveluiden perustehtävänä on tuottaa turvallista hoitoa potilaille. Laadukkaan hoidon yhtenä edellytyksenä on matalan kynnyksen raportointijärjestelmä, jolla voidaan helposti ilmoittaa potilaille aiheutuneet vaaratilanteet. Organisaatioilla on velvollisuus pitää yllä vaaratapahtumien raportointijärjestelmää, jonka avulla potilasturvallisuutta pystytään parantamaan.

Kurssilla opit ymmärtämään vapaaehtoisen raportointijärjestelmän merkityksen potilasturvallisuuden kehittämisessä sekä tietämään, miksi vaaratapahtumasta raportointi on kaikkien ammattiryhmien vastuulla. Lisäksi opit tuntemaan vaaratapahtuman käsittelyprosessin.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

Sari Palojoki, Fil.tri, TtM, toimii HUS Yhtymähallinnon Hallintoylilääkärin ryhmän potilasturvallisuuspäällikkönä ja Uudenmaan maakunnan SOTE-järjestelijän työtehtävissä.

Eija Isolahti, hallintot. maisteri, esh, toimii HUS Yhtymähallinnon kehittämispäällikkönä ja HUS Apotti-hankepäällikkönä.