Potilasvahinkolaissa säädetään terveyden- ja sairaanhoidossa potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta. Terveydenhuollon ammattilaisen koulutusta ja toimintaa puolestaan säädellään monella lailla.

Kurssin käytyäsi tiedät potilasvahinkojen käsittelyperiaatteet, tunnet potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön perusasiat potilasvahinkojen osalta ja ymmärrät terveydenhuollon toiminnan valvontaan liittyvät periaatteet. Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki kliinistä työtä tekevät lääkärit, mutta se soveltuu myös muille terveydenhuollon työntekijöille.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

dosentti, LT, OTT Lasse Lehtonen työskentelee hallintoylilääkärinä HUSissa ja terveysoikeuden professorina Helsingin yliopistossa.

LT, anestesiologian ja tehohoidon dosentti Annika Takala toimii ylilääkärinä ja laitelääkärinä HUSissa.

LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Veli-Matti Ulander toimii hallintoylilääkärinä HUSissa.