Valtaosa potilassiirroista on yksinkertaisia sairaalan normaalitoimintaan kuuluvia tapahtumia. Potilasturvallisuuden näkökulmasta potilassiirrot ja hoitovastuun siirrot aiheuttavat riskin erityisen tiedonkulkuun.

Kurssin jälkeen osaat suunnitella käytännön potilassiirron. Osaat arvioida, milloin potilas pitää siirtää ja millaista asiantuntemusta, kuljetuskalustoa ja -laitteistoa siirrossa tarvitaan. Potilassiirtoihin liittyy aina turvallisuusnäkökulma. Ymmärrät myös potilassiirtoihin liittyvän kommunikoinnin ja raportoinnin tärkeyden sekä niihin liittyvät vaaratilanteet.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

Dosentti, MBA Anna-Maija Tapper on naistentautien- ja synnytysten erikoislääkäri ja toimii HUS:ssa Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtavana lääkärinä.

LT Tom Silfvast toimii ensihoitopalveluiden koordinoivana ylilääkärinä HYKS erityisvastuualueella. Hän on työskennellyt ensihoidossa vuodesta 1983.

LL Tom Löfstedt on anestesiologian erikoislääkäri ja toimii HUS, Lohjan sairaalan johtavana lääkärinä.

LT Tarja Randell on anestesiologian erikoislääkäri ja toimii HYKS-ATeKin hallinnollisena ylilääkärinä.

Dosentti Marjo Metsäranta on lastentautien erikoislääkäri ja toimii vastasyntyneiden teho-osaston ylilääkärinä.

LL, Peter Holmström on sisätautien ja päivystyslääketieteen erikoislääkäri. Hänellä on ensihoidon erityispätevyys.