Verikaasuanalyysin vieritutkimuslaitteella saatavien tulosten luotettavuus ja oikea-aikainen saatavuus perustuu laitteen oikeaan käyttöön ja toimintavalmiudesta huolehtimiseen.

Aineistossa kuvataan verikaasuanalyysin vieritutkimuslaitteiden toiminta- ja käyttöperiaatteet. Laitteen käyttäjän on hallittava verikaasunäytteen ottotekniikka ja näytteen käsittely ja analysointi sekä tulosten tallentaminen. Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössä käytössä oleviin verikaasuanalyysilaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin.

Aineistossa on myös ohjeet osaamisen näyttöön sisältyvistä asioista.

Koulutus on tarkoitettu kaikille verikaasulaitteita käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille.

Tekijät

Päivikki Alastalo, bioanalyytikko YAMK

Henna Härkönen, TtM, sairaanhoitaja AMK

Annukka Mäki, sairaalakemisti

Maria Rivinoja, sairaanhoitaja AMK