Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito käsittelee akuutisti sairastuneen potilaan tilan arviointia, tutkimuksia, hoitoa ja hoidon järjestämistä. Teoksessa kuvataan elintoimintojen fysiologiaa ja häiriöiden patofysiologiaa, joiden ymmärtäminen luo pohjan häiriötilojen tunnistamiselle ja hoitoperiaatteiden omaksumiselle.

Teos on uudistunut kauttaaltaan vuonna 2020, syksyllä 2022 tiedot tarkistettiin. Katso yhteenveto uudistuksista ja tarkistuksista Tarkistettu Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -teos.

Kirja ohjaa oikea-aikaiseen alkuvaiheen tutkimuksiin ja hoitoon. Häiriöiden hoito kuvataan elinryhmittäin. Aikakriittisten hoitopolkujen kautta hahmottuvat esimerkiksi sepsiksen, aivoverenkiertohäiriöiden ja rintakipupotilaan diagnostiikan ja hoidon toteutusperiaatteet.

Omina kokonaisuuksinaan käsitellään verisuoniyhteyksiä, lääkehoitoa sekä neste- ja ravitsemushoitoa. Muita aiheita ovat potilaan tukeminen äkilliseen vakavaan sairastumiseen liittyvässä psyykkisessä kriisissä sekä lasten, vanhusten, palliatiivisessa hoidossa olevien ja päihteitä käyttävien potilaiden päivystyksellisen hoidon erityispiirteet.

Hoidon kulkua havainnollistetaan tapausesimerkeillä. Tekstiä täydentävät piirros- ja valokuvat, röntgenkuvat sekä ultraäänikuvat ja -videot.

Teos toimii kaikkien peruselintoimintojen häiriöiden hoitoa toteuttavien lääkäreiden, sairaanhoitajien ja ensihoitajien työn apuvälineenä. Se on erityisen tarpeellinen päivystyksessä työskenteleville.

Sisältö on hyödyllinen myös anestesiologiaan ja tehohoitoon, lastentauteihin, sisätauteihin, neurologiaan, kirurgiaan sekä naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuville lääkäreille. Lääketieteen opiskelijoille teos soveltuu perusoppikirjaksi.

Päätoimittaja

Tero Ala-Kokko LT, prof.

Toimittajat

Seppo Alahuhta LT, prof. emer.

Harri Hyppölä LT, dos.

Johanna Kaartinen LT

Tuuli Savolainen LL

Kirjoittajat

 • Tero Ala-Kokko LT, prof.
 • Päivi Annila LT, dos.
 • Olli J. Arola LT
 • Roberto Blanco Sequeiros LT, prof.
 • Timo Blomster LL
 • Minna Bäcklund LT
 • Heikki Ekroos LT
 • Mikko Haapio LT
 • Lauri Handolin LT, dos.
 • Seppo Hiippala LT
 • Mikko Holmberg LT
 • Sanna Hoppu LT, dos.
 • Juha Huhtakangas LT
 • Maarit Hult LL
 • Marja Hynninen LT, dos.
 • Harri Hyppölä LT, dos.
 • Outi Inkinen LL
 • Kalle Jokelainen LT, dos.
 • Eija Junttila LT
 • Esa Jämsen LT, dos.
 • Kati Järvelä LT, dos.
 • Timo Kaakinen LT
 • Maija-Liisa Kalliomäki LT, dos.
 • Anne-Mari Kantanen LT
 • Taru Kantola LT
 • Sari Karlsson LT, dos.
 • Maija Kaukonen LT, dos.
 • Hetti Kirves LT
 • Kai Kiviluoma LT, dos.
 • Heikki Koistinen LT, dos.
 • Juha Koskenkari LT, dos.
 • Petri Kylmänen sairaanhoitaja YAMK, AmO
 • Antti Kämäräinen LT, dos.
 • Mika Laine LT
 • Päivi Laurila LT, dos.
 • Janne Liisanantti LT, prof.
 • Pekka Loisa LT
 • Vesa Lund LT
 • Maarit Lång LL
 • Niina Matikainen LT, dos.
 • Kirsimarja Metsävainio LL
 • Jani Mononen LL
 • Pasi Nevalainen LT
 • Solja Niemelä LT, dos.
 • Leila Niemi-Murola LT, dos.
 • Miikka Niittyvuopio LL
 • Leo Niskanen LKT, dos.
 • Sara Nisula LT
 • Klaus Olkkola LKT, prof.
 • Riku Palanne LL
 • Arie Passov LL
 • Outi Peltoniemi-Ailisto LT, dos.
 • Tuula Pesonen LT
 • Päivi Piirilä LKT, dos.
 • Laura Pikkarainen LL
 • Jaana Pikkupeura LL
 • Mari Pohjola LT
 • Reino Pöyhiä LT, dos.
 • Matti Reinikainen LT, prof.
 • Riikka Rimpiläinen LT
 • Esa Rintala LT, dos.
 • Kati Romppainen sairaanhoitaja AMK
 • Sami Räsänen LT, prof.
 • Teijo Saari LT, apul. prof.
 • Juha Saarnio LT, prof.
 • Heikki Saha LKT, prof. h.c.
 • Paulina Salminen LT, prof.
 • Tuuli Savolainen LL
 • Mirka Sivula LT
 • Leena Soininen LT, dos.
 • Tiina Stenman sairaanhoitaja YAMK, AmO
 • Raili Suojaranta LT, dos.
 • Sakari Syväoja LT
 • Minna Tallgren LT, dos.
 • Ilkka Tierala LL
 • Suvi Vaara LT, dos.
 • Merja Vakkala LT, dos.
 • Marjut Varpula LT, dos.
 • Tero Varpula LT, dos.
 • Marketta Viljakainen sairaanhoitaja AMK
 • Erika Wilkman LT, dos.