Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yhteisnimitys aivoverisuonten tai aivoverenkierron sairauksille. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuu Suomessa noin 24 000 henkeä vuosittain ja viidesosa sairastuneista on työikäisiä. Oireiden nopea tunnistaminen on tärkeää, sillä hoidossa taistellaan aikaa vastaan.

Sisältö

Webinaarissa kerrataan aivoverenkiertohäiriöiden eri tyypit, riskitekijät ja oireet sekä esiintyvyys. Saat tietoa AVH-potilaan tarkkailusta ja seurannasta ja niissä erityisesti huomioitavista asioista. Koulutuksessa käydään lyhyesti läpi akuuttivaiheen hoito sekä erikoissairaanhoidon hoitomahdollisuudet. Lisäksi keskustellaan hoitajan ja lääkärin välisestä yhteistyöstä sekä jatkohoitoon siirryttäessä huomioitavista olennaisista asioista.

Koulutuksessa ei käsitellä aivoverenvuotojen hoitoa eikä AVH-potilaan kuntoutusta.

Webinaari soveltuu erityisesti ammattilaisille, jotka kaipaavat perustietoa tai niiden päivitystä AVH-potilaan tunnistamisesta ja hoidosta.

Oppimistavoitteet

  • Tunnistat AVH:n oireet.
  • Tiedät miten ja miksi AVH-potilaan vointia seurataan ja tarkkaillaan.
  • Tiedät AVH:n hoitomahdollisuudet.
  • Saat valmiuksia AVH-potilaan kohtaamiseen.

Ohjelma 9.4.2023

Aika Ohjelma
Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin!
Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Onko potilaallani AVH?
Marjaana Tiainen
Klo 14.35 Potilaan tarkkailu ja seuranta
Johanna Martin
Klo 15.05 Mitä erikoissairaanhoidossa tapahtuu?
Marjaana Tiainen
Klo 15.20 Moniammatillinen yhteistyö potilaan hoidossa sekä jatkohoitoa suunniteltaessa
Johanna Martin ja Marjaana Tiainen
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat
Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

Johanna Martin, sairaanhoitaja, neurologian osasto, HUS Neurokeskus. Hän on ollut mukana laatimassa Hotus-hoitosuositusta ”Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta akuuttivaiheessa- hoitosuositus sairaanhoitajille”. Lisäksi hän on Suomen Neurohoitajat ry:n puheenjohtaja ja Euroopan neurohoitajien yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Marjaana Tiainen, dosentti, neurologian erikoislääkäri, neurologikonsultti, HUS Siltasairaala. Lisäksi hänellä on eurooppalainen aivoverenkiertohäiriöiden erityispätevyys.

Petra Kupari, sairaanhoitaja YAMK, Oppiportin webinaarien tuotepäällikkö sekä tämän webinaarin puheenjohtaja.