Päivystyksellisen neurologisen statustutkimuksen tarkoitus on tunnistaa välittömiä toimenpiteitä vaativat neurologiset ongelmat. Tutkimuksen luonne riippuu toimintaympäristöstä.

Kurssilla käydään läpi yleisimmät neurologiset ongelmat ja päivystystoimet. Terveyskeskuksen päivystyksessä joudutaan ensin miettimään, onko potilaan ongelma ylipäätään neurologinen, arvioimaan päivystystoimien tarve ja päättämään mahdollisesta päivystyslähetteestä sairaalaan.

Tekijät

Dosentti Sari Atula toimii neurologian erikoislääkärinä HYKS neurologian poliklinikalla.