Potilaan tilan arvio suoritetaan aina järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti kaikkien eri elinjärjestelmien toiminta samanaikaisesti huomioiden.

Äkillisesti ja yllättäen eteen tulevassa tilanteessa toimiminen voi olla haastavaa ja henkisesti kuormittavaa. Tällä kurssilla perehdyt potilaan peruselintoimintojen systemaattiseen arviointiin ja oikeassa järjestyksessä etenevään alkuhoitoon. Lisäksi tutustut NEWS-pistetyökaluun, jonka avulla voidaan tunnistaa kriittisesti sairas tai vaarassa oleva potilas.

Kurssin jälkeen

  • tiedät, miten systemaattinen peruselintoimintojen arviointi suoritetaan ABCDE-toimintamallin mukaisesti
  • osaat aloittaa oikean hoidon ABCDE-toimintamallin mukaisessa järjestyksessä
  • osaat hyödyntää NEWS-pisteytystä potilaan tilan arvioinnissa.

Tekijät

Akuuttilääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri Janne Alakare työskentelee HUS Akuutissa.

sh YAMK, AmO Tiina Stenman toimii akuuttihoitotyön asiantuntijana ja verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.