ABCDE-menetelmällä varmistetaan potilaille tasalaatuinen ja turvallinen tilannearvio sekä hoidon aloitus.

Tajuttoman potilaan tilanteen arviointi ja hoito tulee osata sujuvasti, sillä äkillisesti ja yllättäen eteen tulevassa tilanteessa toimiminen voi olla haastavaa ja henkisesti kuormittavaa. Tämän vuoksi tilanteen harjoittelu etukäteen on tärkeää. Harjoitus sisältää kolme erilaista tilannetta, joissa tajuttomuuden syyt vaihtelevat. Harjoituksen jälkeen osaat arvioida systemaattisesti potilaan elintoiminnot ABCDE-mallin mukaisessa järjestyksessä ja aloittaa alkuhoidon. Lisäksi opit tunnistamaan tavallisimmat tajuttomuuden syyt.

Virtuaaliharjoitukset täydentävät verkkokoulutuksia tarjoamalla ympäristön, jossa pääset harjoittelemaan todellisuutta vastaavia tilanteita. Suosittelemme tutustumaan ennen harjoituksen aloittamista verkkokurssiin Peruselintoimintojen systemaattinen arviointi ABCDE-periaatteella.

Tekijät

Akuuttilääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri Janne Alakare työskentelee HUS Akuutissa.

ShYAMK Tuukka Rantanen on ERC:n hyväksymä Advanced Life Support (ALS) Full instructor ja toimii asiakkuuspäällikkönä Kustannus Oy Duodecimissa.

shYAMK, AmO Tiina Stenman toimii akuuttihoitotyön asiantuntijana.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

LL, yleislääkäri Tomi Ylä-Soininmäki