Ensihoitotyötä tehdään pääsääntöisesti vaikeammissa olosuhteissa verrattuna muuhun terveydenhuollon työhön. Sääolosuhteet, kommunikaatiota haittaava melu, työskentely ahtaissa tiloissa, potilaan siirtämiseen liittyvät vaikeudet ja hälytysajoon liittyvät riskit sekä erilaiset turvallisuusuhat voivat vaikuttaa potilaan turvallisen hoidon toteutumiseen.

Kurssilla esitellään ensihoidon potilasturvallisuuden perusteet sekä perehdytään mahdollisiin vaaratilanteisiin. Kurssin suoritettuaan oppija tietää suurimmat ensihoidon potilasturvallisuuden sudenkuopat ja työkalut niiden välttämiseen.

Tekijät

LT, dosentti Markku Kuisma on anestesiologian erikoislääkäri ja toimii ensihoidon linjajohtajana Helsingin ylipistollisessa keskussairaalassa.

Ensihoitaja YAMK Elina Kilpiäinen toimii Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella hoitotason ensihoitajana.

LL, osastonlääkäri Susanne Ångerman on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri ja työskentelee lääkärihelikopterin vastuulääkärinä Helsingin ylipistollisessa keskussairaalassa.

FM Tiina Etelälahti toimii ensihoidon linjan erikoissuunnittelijana Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa.