Defibrillaattorin käytön osaaminen on tärkeää oikea-aikaisen hyvän hoidon sekä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden toteutumisessa.

Defibrillaattoria käyttävän tulee osata laitteeseen ja sen käyttöön liittyen käyttötarkoitus (toimintaperiaate, käyttöaiheet ja vasta-aiheet), käytössä tarvittavat välineet sekä laitteen säilytys, käyttö työtehtäviin sisältyvissä tilanteissa sekä toiminta laitteen käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa ja toimintahäiriöissä. Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Defibrillaattorit on sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottama laitekoulutus.

Tekijät

Mika Karjalainen, kliinisen koulutuksen asiantuntija (KYS); sairaanhoitaja, ylempi AMK

Kirsimarja Metsävainio, kouluttajalääkäri (KYS); LL, anestesiologian erikoislääkäri